Svenska Synonymer
Välj en ordbok


Svenska Synonymer
Välj en ordbok


Synonymer till annorledes

Vill du föreslå ett nytt ord eller rapportera ett fel?
Mer innehåll nedan
Fortsätt scrolla

Hur används ordet annorledes?

 1. Han "har inte varit behörig att tillverka en sådan kopia och denna utgör således en annorledes framställd falsk urkund", skriver rätten.

  Makarna har ett äktenskapsförord som säger att vid en eventuell skilsmässa så behåller var och en allt som de "äger och framdeles genom eget arbete, arv, gåva, testamente eller annorledes förvärvar".

  Västvärlden har, till priset av århundradens religionskrig, utrotning och utmobbning av grupper i samhället (judar, romer, homosexuella, annorledes troende) kommit till en dyrbar insikt: man måste i ett drägligt samhälle lära sig leva med folk som tror, tycker och lever annorlunda och säger sådant som stör ens sinnesro djupare än man själv förstår.

  För CCAP producerar Caprioli scenföreställningar, installationer, filmer, objekt, publikationer och annorledes koreografi, samt driver långsiktiga interdisciplinära forskningsprojekt.

  Lagen omformades 1921 så att djurens perspektiv beaktades och ” misshandel, överansträngning, vanvård eller annorledes ” kunde leda till bestraffning.

Not: Ordklasser och siffror hänvisar till synonymordboken överst. Exempelmeningarna kommer i huvudsak från svenska dagstidningar, tidskrifter, romaner, wikipedia och SVT.

Historik för annorledes

 1. annorledes, fornsvenska annorlēdhis med mera, jämför danska anderledes, se annan o. -ledes; annorlunda, se annan o. -lunda; annorstädes, se annan o. -städes.

Not: Texten bygger på "Svensk etymologisk ordbok" av Elof Hellquist. Utgiven 1922. Ändringar har gjorts för denna digitala utgåva av Sinovum Media. Fel förekommer på grund av maskinell inläsning av texten.

Mina sökningar

  Dagens namnsdag

  Inget namn

  Mest sökta

   Hur böjs annorledes?

   adverb
   oböjligtannorledes