/1004363/HBSynonymerPanorama
/1004363/HBSynonymerMobilTop

Synonymer till ansvarig för sina handlingar

Mer innehåll nedan
/1004363/HBSynonymerMobilMid
Fortsätt scrolla
/1004363/HBSynonymerMobilBot

Är överrock en synonym till aba?

Hur används ordet ansvarig för sina handlingar?

  1. Var och en är ansvarig för sina handlingar och måste sona sina brott.
  2. Själv har han sagt att han påverkats av starka mediciner och inte kan ställas ansvarig för sina handlingar före 2006.
  3. Hovrätten bedömer dock honom vara fullt ansvarig för sina handlingar och fastställer tingsrättens dom.
  4. Whites försvarsadvokat, Doug Schmidt, hävdade att White inte var ansvarig för sina handlingar.
  5. Enligt Aftonbladets uppgifter anser psykologerna att 27-åringen inte kan hållas ansvarig för sina handlingar.
  6. Tingsrättens bedömde därför att 25-åringen agerat rationellt och ska hållas ansvarig för sina handlingar.
  7. Han är ansvarig för sina handlingar och missköter han sig kan mandatet att styra gå förlorat.
  8. -Det är dags att återinrätta den amerikanska uppfattningen att varje individ hålls ansvarig för sina handlingar, sade Palin.
  9. Men en person som har konstaterats vara skyldig till ett brott måste hållas ansvarig för sina handlingar, skriver familjen Steenkamp.
  10. – Jag har en dröm om att den här mannen nu kommer att hållas ansvarig för sina handlingar, säger Samatha Holvey.
  11. Bedöms Breivik som psykiskt sjuk så kan han inte göras ansvarig för sina handlingar, han kan dock bedömas behöva rättspsykiatrisk vård.
  12. Högerskribenter har ifrågasatt denna tolkning och menar att poeten måste ses som fullt ansvarig för sina handlingar och uttalanden.
  13. Federala åklagare ber nu att han ska genomgå ytterligare tester för att utröna om han kan hållas rättsligt ansvarig för sina handlingar.
  14. 31-åringens advokater menar att deras klient inte kan betraktas som ansvarig för sina handlingar då han lider av en psykisk störning.
  15. Enligt thomismen är människan fri och ansvarig för sina handlingar, varmed utbildning delvis syftar till personlighetsutveckling, vid sidan av kunskapsinhämtning.
  16. Han försökte dock rädda Casement från dödsdomen genom att hävda att denne blivit galen och inte kunde göras ansvarig för sina handlingar.
  17. Han menar att 22-åringen varit under så stark stress av de tre andra gärningsmännen, att han inte ska behövas hållas ansvarig för sina handlingar.
  18. Minst tre av de sju ledamöterna anser att de båda psykiatrikernas undersökning med slutsatsen att Breivik inte var ansvarig för sina handlingar, inte håller måttet.
  19. Åklagaren hade krävt tolv års fängelse, och inte som brukligt 18, eftersom Kalojev inte ansågs till fullo ansvarig för sina handlingar när han begick brottet.
  20. Domstolen för ett långt resonemang om huruvida mannen kan hållas straffrättsligt ansvarig för sina handlingar det vill säga om han varit medveten om vad han gjort.
  21. Psykiatrisk expertis har undersökt Alex Wien, men man har inte funnit att han lider av någon åkomma som skulle innebära att han inte var ansvarig för sina handlingar.
  22. Han menar ändå att de som tagit drogen själva är ansvariga för sina handlingar.
  23. Därför går det inte att hålla de personer som utnyttjat praktikanterna ansvariga för sina handlingar.
  24. – De som begår dessa kommer att och ska hållas ansvariga för sina handlingar, sade utrikesministern.
  25. Visserligen hade inte alla vaknat och kunde inte enligt Lavskägge hållas fullt ansvariga för sina handlingar.
  26. ” De här människorna har ingen plats i vår sport och de ansvariga bör hållas ansvariga för sina handlingar ”, skriver de.
  27. Oppositionspartiet DA välkomnar domstolens beslut och säger att ” det är hög tid att de vid makten, speciellt presidenten, hålls ansvariga för sina handlingar ”.
  28. Enligt den konstitutionella sedvänjan är premiärministern och regeringens övriga ledamöter (ministrar) ansvariga för sina handlingar inför parlamentet, där de traditionellt är medlemmar.
  29. Vi vill understryka att ansvaret att skydda civila i huvudsak ligger hos regeringen och parterna i kriget är de som är direkt ansvariga för sina handlingar.
  30. Skadeståndsrättens syn på barn som ansvariga för sina handlingar, redan i mycket unga år, gör att föräldrarna inte tar över de skadeståndskrav som ställs på deras barn.
  31. Det är en allmänt accepterad syn att vissa människor inte ska hållas ansvariga för sina handlingar, alltså att inte behandlas som moraliska agenter med skyldigheter.
  32. Henriks benägenhet att styra under lång tid utan några officiellt tillsatta ministrar som kunde hållas ansvariga för sina handlingar och beslut verkade inte göra saken enklare.

Mina sökningar

Rensa mina sökord

Dagens namnsdag

 • Angelika
  Latinskt namn som betyder änglalik.
 • Angela
  Italienskt namn som betyder ängel. Även en kortform av det latinska namnet Angelika: änglalik.
Besläktade namn: Angelina

Mest sökta

föregående vecka
/1004363/HBSynonymerMPU1
/1004363/HBSynonymerMPU2