Vad betyder antinomi?

Mer innehåll nedan
Fortsätt scrolla

Hur används ordet antinomi?

   1. I filosofin innebär en antinomi en motsättning mellan två till synes giltiga teorier eller slutsatser.
   1. En antinomi (av gr. anti, " emot", nomos, " lag") är en motsättning mellan två till synes giltiga teorier.
   1. En antinomi skulle även kunna beskrivas som ett logiskt dilemma, där målsättningen är att påvisa motsägelsens skenbarhet.
   1. En antinomi kan beskrivas som två skilda, logiska men oförenliga påståenden eller åsikter (en tes och en antites) som båda på goda grunder kan förefalla sanna.
   1. I Kants tredje antinomi, har orsaker visat sig kunna vara tvådelade, såtillvida att de konkurrerar med varandra och verkar till synes oförsonliga, samtidigt som de tycks härröra från två av varandra oberoende giltiga grunder.

Mina sökningar

Dagens namnsdag

Dagmar

Nordisk variant av det slaviska namnet Dragomir: fredsäll..

Rigmor

Danskt namn som betyder den mäktiga mön..

Hur böjs antinomi ?

substantiv
singular plural
obestämd form bestämd form obestämd form bestämd form
nominativ en antinomi antinomin antinomier antinomierna
genitiv en antinomis antinomins antinomiers antinomiernas