Vad betyder antropocentrism?

  1. uppfattningen att människan är det viktigaste i skapelsen;
   det att ta människan som utgångspunkt och måttstock || -en
Mer innehåll nedan
Fortsätt scrolla

Är bejakar en synonym till anamma?

Hur används ordet antropocentrism?

   1. Det är i denna tradition som Olsson menar att behoven av förändring är lättast att omsätta i handling och han förordar därför en tredje ståndpunkt som bygger på en kombination av upplyst antropocentrism och en radikal uppfattning i synen på behovet av samhällsförändring.
   1. Skalan medger därför att en respondent placeras inom ett av fyra fält istället för nära den ena eller andra ändpunkten av ett kontinuum mellan antropocentrism och biocentrism.
   1. Begreppsparet biocentrism och antropocentrism inrymmer spänning och antagonism medan begreppen solidaritet och jämlikhet är svårare att se som potentiellt motstridiga.
   1. Olsson öppnar för att antropocentrism är ett bredare begrepp än vad ekologister ofta anför och framhåller att antropocentrism inte nödvändigtvis måste vara synonymt med exploatering och degradering av naturen.
   1. Begreppet står i stark kontrast till antropocentrism som enbart belyser människors inneboende värde.

Mina sökningar

Dagens namnsdag

Robert

Tyskt namn sammansatt av betydelseelementen ära och ljus, strålande: strålande i ära eller ärorik..

Robin

Engelsk smekform av det tyska namnet Robert som är sammansatt av betydelseelementen ära och ljus, strålande: strålande i ära, ärorik..

Besläktade namn: Bob, Bobby, Roberto, Rupert