/1004363/HBSynonymerPanorama
/1004363/HBSynonymerMobilTop

Vad betyder antropogen?

  1. skapad, orsakad eller påverkad av människan (särskilt om miljöpåverkan och dylikt;
   motsats: naturlig) || -t

Hur uttalas antropogen?

  1. [-je:n]

Bygger på Bonniers svenska ordbok av Peter A. Sjögren, Iréne Györki och Sten Malmström, 10:e upplagan 2010

Om det rör sig om två olika ord med samma stavning så markeras detta med en skiljelinje, se t ex ”negativ”.

Uttal skrivs alltid inom klamrar [-]. Ibland ligger uttalet i texten men oftast under rubriken ”Hur uttalas?”.

Streck under bokstav innebär att det är där betoningen på ordet ska ligga.

||-tecken markerar att böjningsändelse följer. Ändelserna ska läggas direkt till uppslagsordet: ”ring … || ‑en; -ar” ska uttydas: ”(en) ring bestämd form singularis ringen, obestämd form pluralis ringar”. Om uppslagsordet ändrar form vid en viss böjning, skrivs hela ordet eller åtminstone stammen om, t.ex. ”jätte -n; jättar”, ”överförd ‑fört.” Ord som slutar på –are är dock undantagna från denna regel.
Det finns en del inkonsekvenser på det här området, orsakade av sparsamhet med utrymme i boken, i det här fallet att inte sätta ut identiska böjningsuppgifter flera gånger i en artikel. Regeln i de allra flesta fall är att en punkt ”ärver” böjning uppåt i texten, d v s om det ligger en böjning under punkt 2 men ingen under punkt 1 så gäller punkt 2:s böjning för båda, men regeln är alltså inte 100-procentig.

Mer innehåll nedan
/1004363/HBSynonymerMobilMid
Fortsätt scrolla
/1004363/HBSynonymerMobilBot

Är skredorm en synonym till luskung?

Hur används ordet antropogen?

  1. Det finns två allvarliga synpunkter man kan ha på inlägget: För att studier av antropogen användning av silver och inverkan på miljön skall ha relevans måste man först förstå de naturliga kretslopp som finns och i vilka silver ingår.
  2. De sydliga skogarna har under århundraden påverkats intensivt av skogsbruk och annan antropogen påverkan.
  3. Rapport fram att uppgifter om hur antropogen verksamhet förstör ekosystem bör finnas med i EF.
  4. Emergianalysen utvecklades för att undersöka naturliga ekosystem och system med stor antropogen påverkan.
  5. Exempel på antropogen påverkan på landskapet är gruvbrytning, jordbruk och byggen.
  6. Även ordet antropogen förekommer för att beteckna förändringar som orsakas av mänsklig aktivitet.
  7. Men genom antropogen påverkan har dessa skogar blivit en ovanlig naturtyp i Sverige.
  8. I Hullsjön finns en stor antropogen påverkan (människors påverkan), där det förekommer rikligt med odlingsmarker runt omkring.
  9. – Orsaken till att korallreven försvunnit är ju i mycket antropogen (effekter som kan härledas till mänsklig aktivitet red.anm), förändringar i miljön, trålning.
  10. Detta är dock i sig inget bevis för antropogen påverkan eftersom klimatsystemet fortfarande hämtar sig från den senaste istiden.
  11. Diskussionen rörande teorin om en antropogen global uppvärmning, det vill säga en uppvärmning orsakad av människan, har väckt stor uppmärksamhet sedan 1990-talet.
  12. Forskare har sedan 1950-talet debatterat om detta är en naturlig konsekvens av det hårda klimatet eller om den glesa populationen är orsakad av antropogen påverkan.
  13. Oregonpetitionen framförs ofta i klimatdebatten som en indikation på att det skulle råda någon sorts oenighet bland klimatforskarna men petitionen förnekar inte på något sätt att jorden genomgår en antropogen global uppvärmning.
  14. När man i dagligt tal förklarar den pågående uppvärmningen som ” ett resultat av växthuseffekten ” menar man alltså egentligen att den beror på en antropogen (av människan orsakad) förstärkning av den redan befintliga växthuseffekten.
  15. Termen används ofta i miljödebatten, i relation till naturens egna processer, till exempel i fråga om klimatförändringar, igenväxande sjöar, utdöende arter och andra förändringar där det finns såväl en ” naturlig ” som en antropogen bakgrundsförklaring.
  16. ICES rekommenderar att all antropogen dödlighet (t.ex. fritids-och yrkesfiske, vattenkraft, föroreningar) som påverkar produktion och utvandring av blankål bör minskas till så nära noll som möjligt, tills det finns klara belägg för en ihållande ökning av både rekrytering och det vuxna beståndet ".
  17. I juni 2016 tillkännagav forskare från Queensland ' s Department of Environment and Heritage Protection, och från University of Queensland att arten bedöms som utdöd och tillägger: " Detta utgör med stor sannolikhet det första kända fallet där ett däggdjur dör ut på grund av antropogen klimatförändring ".
  18. Svampens spridning har också varit kopplad till antropogena faktorer.
  19. Den största källan till den antropogena försurningen i Sverige är förbränning av fossila bränslen.
  20. Den antropogena och endorheiska Sarygamyshsjön mellan Uzbekistan och Turkmenistan har blivit cirka 5 000 km² efter sekelskiftet.
  21. Sådana förändringar kan ha naturliga orsaker som variationer i solaktivitet eller geologiska processer men kan också vara antropogena.
  22. Ungefär tre fjärdedelar av de antropogena utsläppen av koldioxid under de senaste 20 åren kommer från förbränning av fossila bränslen.
  23. Det är ett sätt att minska de antropogena koldioxidutsläppen till atmosfären, vilka annars bidrar till global uppvärmning och de konsekvenser som följer.
  24. Fenomenet El Niños orsaker är ännu inte klarlagda, men dess frekvens i modern tid verkar ha ökat i takt med antropogena aktiviteter.
  25. Däremot är han lite kritisk till att det långsiktiga målet som sägs vara att uppnå en balans mellan antropogena utsläpp och upptag från kolsänkor, exempelvis skog och mark.
  26. Utmaningen för klimatforskarna är att kunna skilja den människoskapade (antropogena) signalen, som är rätt långsam och liten från ett år till nästa, från de stora tillfälliga skillnaderna mellan olika år.
  27. Vänerlöv anser att den antropogena globla uppvärmningen inte bidrar till klimatförändringen (" Det finns inga belägg för att ökad koldioxidhalt har samband med ökad global uppvärmning.
  28. IPCCs fjärde klimatrapport från 2007 säger att " det är mycket troligt att merparten av den iakttagna ökningen av jordens medeltemperatur härrör från den iakttagna ökade koncentrationen av antropogena (människogenererade) växthusgaser.
  29. För närvarande finns det få antropogena källor till metylkvicksilver annat än som en följd av förbränning av avfall, som innehåller oorganiskt kvicksilver och från förbränning av fossila bränslen, särskilt kol.
  30. Med antropogena (av grekiskans anthropos = människa och genese = skapat) processer eller effekter menas sådana som kan härledas ur mänskliga aktiviteter, i motsats till fenomen som ägt eller äger rum i ett naturligt, av människan icke påverkat, tillstånd.
  31. Även om oorganiskt kvicksilver bara finns i mindre mängder i sådana bränslen, innebär dock den storskaliga förbränningen att enbart USA släpper ut cirka 80 ton per år i atmosfären, av de totala antropogena kvicksilverutsläppen på 150 ton.
  32. På 2000-talet polariserades frågan åter genom, dels frågan om slutförvar för radioaktivt avfall kontra nyttiggörande av det använda kärnbränslet, dels insikten om att klimatuppvärmning till följd av antropogena utsläpp av växthusgaser måste stoppas genom att satsa på alternativ till fossila bränslen.

Mina sökningar

Rensa mina sökord

Dagens namnsdag

 • Ragna
  Nordisk kortform av feminina namn som börjar på Ragn-: gudamakter.
 • Ragnar
  Nordiskt namn som består av betydelseelementen gudamakter och krigare.
 • Besläktade namn: Reiner, Rauno, Rainer, Ragni

Mest sökta

föregående vecka
/1004363/HBSynonymerMPU1
/1004363/HBSynonymerMPU2