Mer innehåll nedan
Fortsätt scrolla

Hur används ordet användning av tobak?

   1. Cigaretter, cigarrer, piptobak och snus må ha olika social status och olika hälsoaspekter men är alla knutna till tobaksindustrin och bidrar till att upprätthålla en konsumtion och användning av tobak som sammantaget orsakar extremt enskilt lidande och enorma samhällskostnader.
   1. Att bli nedkyld kan jämföras med användning av tobak.
   1. När det gäller användning av tobak och alkohol visar undersökningen en mer positiv trend.
   1. Utöver frågor om användning av tobak och alkohol får eleverna också frågor om sin sociala situation.
   1. I enkäten ställs flera frågor om bland annat elevernas drogvanor, användning av tobak och om vapen i skolmiljö.

Mina sökningar

Dagens namnsdag

Tryggve

Nordiskt namn som betyder trygg eller trogen..