/1004363/HBSynonymerPanorama
/1004363/HBSynonymerMobilTop
/1004363/HBSynonymerMobilMid

Är jolm en synonym till lank?

Hur används ordet aorist?

  1. Både aorist och presens är presensformer men beskriver olika verbaspekter.
  2. De fem kända tempusen är aorist, presens, preteritum, perfekt och futurum.
  3. Tempussystemet har presens, imperfekt, futurum, aorist, perfekt och i vediskan även pluskvamperfekt.
  4. Formerna kallas i franskan passé simple och imparfait, i grekiskan för aorist och imperfektum.
  5. Turkiska har flera particip, däribland presens (med ändelsen -en2), futurum (-ecek2), preteritum (-miş4) och aorist (-er2 eller -ir4).
  6. Dessutom anger turkiska verb tempus (presens, preteritum, inferentialis, futurum och aorist), modus (konditionalis, imperativ, necessitativ och optativ) och aspekt.
  7. Därutöver har resianskan en hög grad av språklig arkaism, däribland bevarandet av aorist som försvunnit från de flesta slovenska dialekter.
  8. Konditionalis (условно наклонение) i bulgariskan är en sammansatt form som använder aoristformen av stammen би-(“ vara ”) och aorist particip aktivum (бих учил, “ jag skulle studera ”).
  9. Presens beskriver en progressiv aspekt och används om pågående handlingar medan aorist beskriver en perfektiv aspekt och används för allmänna sanningar och händelser som inte är bundna av tid.
  10. Den slovenska resianska dialekten på italienska sidan om gränsen har p.g.a. att den är så isolerad från det övriga slovenska talspråksområdet bevarat ålderdomliga element, som i den moderna slovenskan inte längre finns kvar -som enda slovensk dialekt har det också bevarat aorist.
  11. Verben hade åtminstone fyra modus: indikativ, imperativ, konjunktiv och optativ, möjligen även injunktiv som i sanskrit ; vidare två diatesformer: aktivum och mediopassivum ; tre personer: första, andra och tredje ; samma numerus som substantiven ; samt åtminstone tre tempus: presens, aorist och perfekt, möjligen även imperfekt och pluskvamperfekt.
  12. Horisme aorista är en fjärilsart som beskrevs av Turner 1907.
/1004363/HBSynonymerMobilBot

Hur böjs aorist?

substantiv
singular plural
obestämd form bestämd form obestämd form bestämd form
nominativ en aorist aoristen aorister aoristerna
genitiv en aorists aoristens aoristers aoristernas
Syns inte alla böjningar? Svep med fingret över tabellen.

Dagens namnsdag 2022-06-27

 • Selma
  Keltiskt namn, ursprungligen ett ortsnamn, med betydelsen vacker utsikt.
 • Fingal
  Keltiskt namn med betydelsen ljus främling.

Mina sökningar

Rensa mina sökord

Mest sökta

föregående vecka
/1004363/HBSynonymerMPU1
/1004363/HBSynonymerMPU2