Vad betyder apokatastasis?

Mer innehåll nedan
Fortsätt scrolla

Hur används ordet apokatastasis?

   1. Denna lära kallas apokatastasisläran, efter det grekiska ordet apokatastasis -återställelse.
   1. Begreppet apokatastasis (grek., “ återställelse " ; eg. apokatastasis ton panton, " alltings återställelse ") syftar på idén om att allt det onda en gång ska upphöra, återgå till ett tänkt naturtillstånd.
   1. Barth menade att kyrkan inte ska predika apokatastasis, eftersom det ligger utanför hennes kunskapsområde.
   1. Det råder dock ingen enighet om huruvida Gregorios verkligen är att beteckna som anhängare till apokatastasis.
   1. Särskilt viktig i detta sammanhang blev Johann Wilhelm Petersen med sin radikala kiliasm och sin lära om apokatastasis.

Mina sökningar

Dagens namnsdag

Ragna

Nordisk kortform av feminina namn som börjar på Ragn-: gudamakter..

Ragnar

Nordiskt namn som består av betydelseelementen gudamakter och krigare..

Besläktade namn: Reiner, Rauno, Rainer, Ragni