/1004363/HBSynonymerPanorama
/1004363/HBSynonymerMobilTop

Synonymer till arbetsfolk

Hur upplevde du uppläsningen av arbetsfolk?

eller
Mer innehåll nedan
/1004363/HBSynonymerMobilMid
Fortsätt scrolla

arbetsfolk är sammansatt av

/1004363/HBSynonymerMobilBot

Är hemlistisk en synonym till cesur?

Hur används ordet arbetsfolk?

  1. Enkelt arbetsfolk från tegelbruket och ladugården styr mot matsalen.
  2. Termen arbetsfolk används här i en vid mening.
  3. Ofta kunde man kommendera ut hela familjen med arbetsfolk och allt.
  4. Hans landskap var ofta med åkrar och med arbetsfolk, han målade även blomsterstilleben.
  5. För gårdssysslorna på själva Kuddnäs anställdes arbetsfolk, drängar och pigor, som avlönades direkt.
  6. Han hade också ansvaret för anställning av arbetsfolk och genomförandet av det praktiska byggarbetet.
  7. I förgrunden ses arbetsfolk på en slåtteräng samt en borgerlig kvinna med ett lekande barn.
  8. Lars Montén behövde duktigt arbetsfolk och han anställde " masar och ett stort antal kullor från Leksand".
  9. Det arbetsfolk som gick åt till kalkindustrin togs ut i form av arbetsplikt för befolkningen på Nämdö och Ornö.
  10. Förledet verk-anger att detta är mått som användes vid byggnadsarbeten av timmermän och murare (tyska Werkleute, arbetsfolk), besläktat med ord som byggnadsverk och verkmästare.
  11. Från gatan ledde en körport till en innergård, ofta med ett vårdträd, med flyglar och uthuskängor, inklusive bostäder för arbetsfolk, häststall, verkstäder, magasin, tvätt-och bakstugor, vedbodar och avträden.
  12. Den 2 mars 1884 drogs det fram el för belysningen i Västerås domkyrka och för att få se denna stora händelse var man tvungen att betala en entréavgift på 50 öre för ståndspersoner och 10 öre för arbetsfolk och barn.
  13. I ekonomi och närstående ämnen utgav han bl.a. Om nyttan för Sverige af handel och nybyggen i Indierna och på Afrika (1776), Handbok, innehållande huru mycket arbetsfolk etc. til åtskilliga göromål erfordras (1780), flera svar på av Vetenskapsakademien uppgivna frågor, ett presidietal där med mera.
  14. Innebörden av begreppet husman överlappar delvis med när personer kallades ” husägare ” i husförhörslängder och på gravstenar för att markera den sociala skillnaden mellan å ena sidan dem som bodde i eget ägt hus, och å andra sidan dem som var hyresgäster, arbetsfolk (lärlingar, gesäller, statare, drängar och pigor, gifta eller ogifta), samt inhyseshjon.
  15. Till sist vägrade arbetsfolket att bära stenblocken.
  16. Att få pengar till byggena var svårt och arbetsfolket var inte pålitligt.
  17. Intill gruvhålen byggdes en proviantbod, som till att börja med också fick fungera som raststuga åt arbetsfolket.
  18. Silbojokks församling var en församling i nuvarande Arjeplogs kommun som inrättades 1640 för arbetsfolket vid Nasafjälls silververk.
  19. Den skulle betjäna arbetsfolket vid Nasafjälls silververks hytta, som byggts upp vid vattendraget Silbbajåhkå, nära utloppet i sjön Sädvvájávrre.
  20. I Järpen i Västjämtland krävde arbetarkommunen att turister skulle drivas bort och arbetsfolket skulle få smör, mjölk och potatis.
  21. Året 1862 skrev Pehr Arvid Säve att stenen som låg på åkergärdet vid Gillberga: " ej sedan längesedan afslagen på ena hörnet, emedan den för arbetsfolket var hinderlig vid gärdslingsarbetet".
  22. " År hade börjat tynga i nacken, dessutom och framförallt kändes tiden äntligen kommen att förverkliga ynglingadrömmen: böcker om arbetsfolkets steg genom landskap och sekler.

Mina sökningar

Rensa mina sökord

Dagens namnsdag

 • Virginia
  Latinskt namn som betyder jungfru.

Mest sökta

föregående vecka

Hur böjs arbetsfolk?

substantiv
singular plural
obestämd form bestämd form obestämd form bestämd form
nominativ ett arbetsfolk arbetsfolket arbetsfolk arbetsfolken
genitiv ett arbetsfolks arbetsfolkets arbetsfolks arbetsfolkens
Syns inte alla böjningar? Svep med fingret över tabellen.
/1004363/HBSynonymerMPU1
/1004363/HBSynonymerMPU2