Vad betyder artes liberales?

Hur uttalas artes liberales?

 1. [arrtes]
Mer innehåll nedan
Fortsätt scrolla

Är nara en synonym till sammanfoga?

Hur används ordet artes liberales?

   1. Grammatik, dialektik och retorik utgjorde kärnan i ' artes liberales'.
   1. Tillsammans utgjorde trivium och quadrivium de sju artes liberales i det medeltida universitetet.
   1. Utbildningsmodellen har rötter i antikens och medeltidens studium av de fria konsterna (latin: artes liberales).
   1. Översatt från latin är betydelsen eksamen i konsterna, det vill säga i de fria konsterna (artes liberales).
   1. Själva namnet kan således härledas till latinets artes liberales (under medeltiden ibland preciserat till septem artes liberales, de sju fria konsterna), som var viktiga ämnen och färdigheter som lärdes ut vid antikens, medeltidens och renässansen europeiska skolor, akademier och universitet.

Mina sökningar

Dagens namnsdag

Max

Tysk kortform av latinska Maximilian, som är en kombination av namnen Maximus, den störste, och Aemilianus..

Maximilian

Ett latinskt namn som är en kombination av namnen Maximus, den störste, och Aemilianus. Kejsarnamn i tysk-romerska riket..