Vad betyder artikulera?

Mer innehåll nedan
Fortsätt scrolla

Hur används ordet artikulera?

   1. Istället för att i Kennans fotspår utmejsla en rigid doktrin för en alltmer sammansatt värld borde Obama tydligare artikulera vilka principer som vägleder utrikespolitiken men i övrigt fortsätta att agera flexibelt.
   1. Hållén utnyttjar nu denna freudianska teori till fullo i sitt försök att artikulera vad som utmärker självbedrägeriet.
   1. Frånvaron av en livfull debatt illustrerar att republikanerna för närvarande inte har någon företrädare som förmår artikulera en alternativ amerikansk politik i Mellanöstern.
   1. Men i växelbruket mellan reflekterande fågelkåserier och det glimtvisa umgänget med modern lyckas Kaufman artikulera en stark känsla av det man kunde kalla fågelskådandets väsen: att behålla häpenheten och passionen.
   1. Det som skedde gick inte längre att artikulera i tal.

Mina sökningar

Dagens namnsdag

Helge

Nordiskt namn som betyder helig eller lyckosam..

Besläktade namn: Helgo

Hur böjs artikulera ?

verb
aktiv passiv
grundform att artikulera att artikuleras
nutid artikulerar artikuleras
dåtid artikulerade artikulerades
supinum har|hade artikulerat har|hade artikulerats
imperativ artikulera
particip
presens artikulerande
perfekt en artikulerad
ett artikulerat
den|det|de artikulerade