/1004363/HBSynonymerPanorama
/1004363/HBSynonymerMobilTop

Synonymer till arvejord

Hur upplevde du uppläsningen av arvejord?

eller
Mer innehåll nedan
/1004363/HBSynonymerMobilMid
Fortsätt scrolla

arvejord är sammansatt av

/1004363/HBSynonymerMobilBot

Är hädare en synonym till heretiker?

Hur används ordet arvejord?

  1. Som tidigare nämnts hölls makars respektive egendom och arvejord isär.
  2. Det är främst bördsrätt och arvejord som tas upp i lagen och här lämnas utrymme för testamentariska gåvor.
  3. Om Beata hade varit släkt på fädernet eller mödernet med någon av säljarna och på grund av detta haft rätt att köpa arvejord hade det kunnat förklara att båda makarna angavs som köpare.
  4. Bördsrätten och kravet på samtycke från arvingar vid ekonomiska transaktioner rörande arvejord skyddade släktens intressen.
  5. Förfarandet var visserligen inte förenligt med vad lagen sa om när arvskifte skulle göras men viktigare var att det var förenligt med att arvejord skulle stanna i släktens ägo.
  6. Arvids arvejord hade också betydelse för Beata eftersom den skulle komma att ärvas av deras gemensamma barn.
  7. En relativt ung änka med ett innehav av både arvejord och avlingejord var sannolikt attraktiv på äktenskapsmarknaden.
  8. Det har även visats här att arvejord kunde förekomma som gåva mellan makar.
  9. Genom arv och giftermål erhöll kvinnor både arvejord och avlingejord.
  10. Se även arvejord och avlingejord.
  11. Jord som köpts inom släkten räknades fortfarande som arvejord.
  12. För att betraktas som arvejord räcker ett arvskifte: om ett syskon ärver en gård som den avlidna köpt blir gården vid överlåtelsen arvejord.
  13. Även senare, när begreppet försvunnit, fanns fortfarande arvejord och köpejord.
  14. De senaste regleringarna av överlåtelse av arvejord (utom ifråga om arv) är fideikommiss.
  15. Hon var gift med Anders Jacobsson från Bureätten, och Kåge blev sålunda deras arvejord.
  16. Avlingejord är ett rättsbegrepp som härrör från vissa svenska medeltida landskapslagar som motsats till arvejord.
  17. Avlingejord var mark som inte var arvejord och därför kunde överlåtas utan hänsyn till bördsrätten.
  18. Med arvejord kan dels förstås jord som formellt ärvts, dels jord som överlåtits genom bördsrätt.
  19. Han innehade frälsesfrihet för sin hustrus arvejord i Vellua, Nykyrko socken, men var själv inte adlig.
  20. Bönderna kallades odalbönder, om de ägde sin jord och om den under några generationer varit arvejord (odalrätt).
  21. Avlingejord är fastighet som antingen är nybygge eller på annat sätt inte gått i släkten som arvejord.
  22. Östgötalagen krävde att arvejord skulle utgöra minst en åttondel av byn för att inte betraktas som avlinge.
  23. När han blev myndig sålde han sin arvejord och använde kapitalet för att bli köpman i staden.
  24. I svenska språket var odalman eller odalbonde en självägande bonde vars arvejord gått i arv i flera generationer.
  25. Han var troligen östgöte till börden, eftersom skattehemmanet Skärpinge i Drothems socken i Östergötland anges vara hans arvejord.
  26. På 1700-talet betraktades all adelsjord som frälsejord med full äganderätt, oavsett dess ursprung som förlänings-eller arvejord.
  27. Ordet förekommer i fornsvenskan som bördh, och har där en utvidgad symbolisk betydelse av börda (tyngd), födelse, börd och arvejord.
  28. De starka regleringarna beträffande överlåtandet av arvejorden innebar att nästan alla gårdar under medeltiden kunde göra anspråk på att vara arvejord.
  29. Hälsingelagen och Skånelagen stadgade att en jordägaren som ville sälja arvejord fick skifta marken mellan sina arvingar i utbyte mot sytning.

Mina sökningar

Rensa mina sökord

Dagens namnsdag

 • Linus
  Latinskt namn med oviss betydelse, eventuellt grekiskt ursprung.

Mest sökta

föregående vecka

Hur böjs arvejord?

substantiv
singular
obestämd form bestämd form
nominativ en arvejord arvejorden
genitiv en arvejords arvejordens
Syns inte alla böjningar? Svep med fingret över tabellen.
/1004363/HBSynonymerMPU1
/1004363/HBSynonymerMPU2