Vad betyder aspiration?

Mer innehåll nedan
Fortsätt scrolla

Är syl en synonym till pigg?

Hur används ordet aspiration?

   1. Det är hennes aspiration att bli en lika flitig elev som Karin varit under sin skoltid.
   1. Vår uppfattning är att aspiration på det sätt som här beskrivits kan rekommenderas som ett värdefullt komplement till ultraljudsundersökning för diagnostik vid postmenopausal blödning.
   2. Skadan går så högt upp i svalget att ett kolontransplantat skulle behöva läggas på en nivå som skulle resultera i att aspiration skulle bli ett överhängande hot utan laryngektomi.
   3. Efter aspiration av ventrikelinnehållet rekommenderas att ventrikeln försiktigt spolas med kallt vatten eller kall mjölk.
   4. På grund av misstanke om aspiration av maginnehåll och på grund av patientens tillstånd i övrigt beslutade man att intubera patienten för att kunna genomföra en gastroskopi.
   5. Mendelsons syndrom har därefter kommit att beteckna pneumonit efter aspiration av sur magsaft.
   6. Det aktuella fallet illustrerar att tyst aspiration och Mendelsons syndrom förekommer även utanför obstetrisk verksamhet.
   7. Andningssvårigheter som uppträder under och efter narkos kan orsakas av aspiration som ej identifierats genom iakttagbar kräkning.
   8. Misstanken om att surt maginnehåll var orsaken hade väckts av erfarenheten att aspiration vid kräkning i vaket tillstånd leder till uttalad irritation i luftvägarna.
   9. Odling på mellanöronsekret taget via aspiration genom trumhinnan visade ingen bakterieväxt.
   1. Han hade ett särskilt sätt att tala, med viskande aspiration på sina konsonanter och ett rullande av tungan vid r-ljud.

Mina sökningar

Dagens namnsdag

Matteus

Latinsk variant av det hebreiska namnet Matthaios som betyder Herrens gåva..

Hur böjs aspiration ?

substantiv
singular plural
obestämd form bestämd form obestämd form bestämd form
nominativ en aspiration aspirationen aspirationer aspirationerna
genitiv en aspirations aspirationens aspirationers aspirationernas