Vad betyder assignation?

Mer innehåll nedan
Fortsätt scrolla

Liknande ord till assignation

Är knall en synonym till överraskning?

Hur används ordet assignation?

      1. Valutaförbistringen under perioden var stor, eftersom inte mindre än fem olika slags valutor var i omlopp, d.v.s. riksdaler specie, riksdaler banco och riksdaler riksgälds samt rubel silver och rubel banco assignationer.
      1. Det var tre stycken växel-bankassignationer till ett sammanlagt värde av 4015 daler kopparmynt som Erland Broman behöll i sin ägo medan tre falska assignationer lades i ett förseglat kuvert, som gardesofficeraren Gustav Adolf Witting skulle ta hand om.
      1. Deputationen hade att av Kontributionsränteriet mottaga " ständernas obligationer", som den skulle dels använda till betalning av förskott och lån, dels avyttra mot reda pengar eller accepterade växlar, vidare skulle den uppbära rikets inkomster och därmed förnöja s och vederbörandes assignationer.

Mina sökningar

Dagens namnsdag

Rudolf

Tyskt namn med betydelseelementen ära och varg: berömd varg..

Ralf

Engelskt namn, eventuellt med nordiskt ursprung, med betydelseelementen råd och varg. Även en kortform av det hebreiska namnet Rafael: Gud har helat..