Vad betyder utanordna?

Mer innehåll nedan
Fortsätt scrolla

Hur används ordet utanordna?

   1. Han kalkylerade och kom till en kostnad som vida översteg det belopp som en befattningshavare i utrikestjänsten hade rätt att utanordna utan bemyndigande från Stockholm.
   1. Han anses ha räddat 62.000 personers liv, genom att utanordna skyddsdokument och arrangera bostäder i särskilda hus under beskydd av den schweiziska legationen.
   1. Han utanordnade därmed av kronans tillgångar ett belopp av 16 912 daler silvermynt, samt ett stort parti ekpålar, furuplankor och sågblock.
   1. Senare utanordnades fem miljoner och därefter ytterligare miljoner.
   1. Åtminstone en av dem är utanordnad åt " Magistro Wilhelmo" ; på de övriga står bara " pictori", men detta ord torde kunna antas gälla samme man såsom stadsmålare.

Mina sökningar

Dagens namnsdag

Osvald

Engelskt namn som består av betydelseelementen guld och härskare..

Evald

Tyskt namn som består av betydelseelementen lag och härskare: rättsvårdare..

Hur böjs utanordna ?

verb
aktiv passiv
grundform att utanordna att utanordnas
nutid utanordnar utanordnas
dåtid utanordnade utanordnades
supinum har|hade utanordnat har|hade utanordnats
imperativ utanordna
particip
presens utanordnande
perfekt en utanordnad
ett utanordnat
den|det|de utanordnade