/1004363/HBSynonymerPanorama
/1004363/HBSynonymerMobilTop

Visar resultat för attraherande, menade du attrahera?

Synonymer till attraherande

Mer innehåll nedan
/1004363/HBSynonymerMobilMid
Fortsätt scrolla
/1004363/HBSynonymerMobilBot

Är mobba en synonym till kujonera?

Hur används ordet attraherande?

  1. De visade Coubertin vilken attraherande förmåga brett upplagda idrottsfester kunde få.
  2. Eftersom det är fråga om gravitation är stöten attraherande och sker i det ögonblick då den störande galaxen är som närmast den andra galaxen.
  3. Doften är antagligen attraherande för honor.
  4. Massa har dessutom en inbyggd attraherande fundamental kraft, gravitationen.
  5. Det finns både attraherande och repulsiva Londonkrafter som bestämmer proteinvikning.
  6. Således är utbytesväxelverkan repellerande för fermioner och attraherande för bosoner.
  7. Den starka kärnkraften, som verkar mellan kärnpartiklar, är den attraherande kraften.
  8. Enligt våra erfarenheter och experiment i dag, är gravitationell påverkan alltid attraherande.
  9. Hanarna försvarar i grottorna en nisch som kan vara attraherande för honorna.
  10. Enligt nyare forskningar producerar dessa två arter doftämnen som är attraherande för stickmyggor.
  11. Även bestämningen av dubbelstjärnornas rörelser faller under detta problem, då där bara förekommer två attraherande kroppar.
  12. – Ljudet från kohornen verkar attraherande och lugnande, både på kor och människor, säger Simon Stålspets, musiker och arrangör av stämman.
  13. Den starka kärnkraften verkar attraherande på nukleoner som befinner sig nära varandra (på avstånd i storleksordningen en femtometer).
  14. Det är den attraherande kraft som massor utsätter varandra för, och ger upphov till det som vi kallar massans tyngd.
  15. formula_2 och formula_3 inkluderar laddningarnas tecken (positiv eller negativ laddning), vilket innebär att kraften är repellerande för laddningar med lika tecken och attraherande för laddningar med olika tecken.
  16. Båda dessa ger en attraherande gravitation som gradvis bromsar in universums expansion, men samtidigt leder expansion till att deras densitet gradvis sjunker till dess att den mörka energin istället börjar dominera.
  17. Av de 48 människor Surridge experimenterade på var V den person som intresserade henne mest och i sin dagbok skriver hon att V:s " personlighet är oerhört attraherande", men att " han är otroligt ful".
  18. Ampère uppfann solenoiden då han undersökte den elektriska strömmens attraherande och repellerande effekter, (se Elektrodynamik), samt använde de fenomen som solenoiden uppvisar då den genomlöps av en ström som utgångspunkt för sin teori om magnetismen.
  19. Denna tillfälliga laddningsförskjutning (temporära dipoler) ger en svag, attraherande kraft mellan de två molekylerna, och vid tillräckligt låga temperaturer och höga tryck så kan detta innebära att kraften är tillräcklig för förhindra den fria rörelsen som sker i en (ideal) gas.
  20. En starkt bidragande orsak till det är att gravitationen är så oerhört svag att det är svårt att utföra experiment i laboratorier ; att den är så betydelsefull beror på att den är den enda kraft som är enbart attraherande (till skillnad från exempelvis den elektriska kraften) och därmed främst har betydelse på stora avstånd.

Mina sökningar

Rensa mina sökord

Dagens namnsdag

 • Lennart
  Lågtysk variant av det tyska namnet Leonard: lejonhård eller modig som ett lejon.
 • Leonard
  Tyskt namn som betyder lejonhård eller modig som ett lejon.
 • Besläktade namn: Lennie, Lenny

Mest sökta

föregående vecka
/1004363/HBSynonymerMPU1
/1004363/HBSynonymerMPU2