/1004363/HBSynonymerPanorama
/1004363/HBSynonymerMobilTop

Synonymer till autokratisk

Hur upplevde du uppläsningen av autokratisk?

eller

Liknande ord till autokratisk

/1004363/HBSynonymerMobilMid

Är jolm en synonym till lank?

Hur används ordet autokratisk?

  1. Att Pakistan befrias från en autokratisk general får inte korruptionen att upphöra och hindrar inte den undergrävande verksamheten i islamistiska koranskolor.
  2. - I Polen kan du vara mer autokratisk och ta snabbare beslut.
  3. En autokratisk ledarstil var Schaefers kännetecken.
  4. Vid inledningen uppvisade Tombalbaye en autokratisk stil tillsammans med misstro mot demokratins institutioner.
  5. Redan från början uppvisade Tombalbaye en autokratisk stil tillsammans med misstro mot demokratins institutioner.
  6. Lees karriär har också kantat av ett rykte om att vara arrogant och autokratisk.
  7. Inrikespolitiskt förde Ceaușescu en hårdför autokratisk linje och styrde landet genom den fruktade säkerhetspolisen Securitate.
  8. Hon var intresserad av politik och agerade politisk rådgivare åt sin make, som hon uppmuntrade i autokratisk anda.
  9. En statschefs maktbefogenheter varierar från stat till stat och kan vara alltifrån en maktlös nationalsymbol till en autokratisk diktator.
  10. Istället för det augusteiska principatets idealet införde han en monarki av hellenistisk och autokratisk typ, vilket skaffade honom fiender inom delar av Roms senat.
  11. Sedan Ferdinand 1830 efterträtt sin far som kung av Bägge Sicilierna inledde han en rad liberala reformer, men blev med tiden alltmer autokratisk och reaktionär.
  12. Hedins agerande vid tidpunkten ledde redan i samtiden till misstankar om ett dolt antidemokratiskt politiskt program från hans sida ; borggårdstalet hade uttryckt en autokratisk tendens, då kungen talat om " min armé" och " min flotta".
  13. Å andra sidan har en del singaporeaner och utlänningar kritiserat Lee för att vara elitistisk och till och med autokratisk, och att det ekonomiska välståndet under Lee åstadkoms på bekostnad av mycket politisk och social frihet.
  14. Förhoppningarna om en ny kenyansk era efter den autokratiske Daniel arap Mois långa maktinnehav har kommit på skam.
  15. Parlamentsledamöterna sammanträdde dock bara tre gånger under året innan den autokratiske riksföreståndaren Ante Pavelić upplöste parlamentet.
  16. – Många av oss begriper inte hans (Trumps) frändskap med denne autokratiske ledare (Putin) som vill vårt land illa, säger demokraten Adam Schiff, ordförande i representanthusets underrättelseutskott.
  17. Då Mswati är känd för sin slösaktighet och polygami anses han av en del vara en av Afrikas mest korrupta ledare och kontinentens siste autokratiske ledare.
  18. När kejsardynastin störtades i den s.k. xinhairevolutionen 1911 ville de flesta revolutionärer som Sun Yat-sen och Song Jiaoren införa en parlamentarisk republik, men den alltmer autokratiske presidenten Yuan Shikai slog hårt ned på all opposition och tvingade många kinesiska politiker i landsflykt.
  19. Paritet förbjöds 1997 under Sali Berishas autokratiska regim.
  20. I Weimarrepubliken betraktades civiluniformer som uttryck för föråldrade autokratiska strukturer.
  21. Adelns sympatier för det autokratiska Ryssland och Patkuls förräderi påskyndade erövringen.
  22. Tombalbayes autokratiska styre och okänsliga vanskötsel förstärkte spänningarna mellan olika etniska grupper.
  23. Under Ming-och Qingdynastin bidrog systemet till att stärka kejsarens autokratiska makt.
  24. Många stater som kan synas vara autokratiska är ofta i själva verket polykratiska.
  25. Som historikern Geoffrey Elton uttryckt det: " från det ögonblicket var hans autokratiska system fullbordat".
  26. Deras samarbete hade till syfte att avskaffa vad de kallade " den autokratiska monarkin" i Nepal.
  27. 1903, efter Brysselkongressen, anslöt sig Akselrod till mensjevikerna, motståndarna till Lenins centralistiska och autokratiska åsikter.
  28. Han är mest känd för att ha lett ett uppror mot den kinesiske presidenten Yuan Shikais autokratiska styre.
  29. Bunkrar i Albanien byggdes under de nästan fyra årtionden av Enver Hoxhas autokratiska ledarskap av Socialistiska folkrepubliken Albanien.
  30. 1937 – 1940 var han partiordförande för Förbundet Fäderneslandet, det då enda tillåtna partiet under Konstantin Päts autokratiska styre.
  31. Flera oppositionspartier, vilka många bojkottade valet, kritiserar Vucic för att ha använt nedstängningen för att stärka det de kallar hans autokratiska styre.
  32. Senatens kontroll över några av de romerska provinserna bidrog till att upprätthålla en republikansk fasad för det autokratiska principatet.
  33. Fouché stödde Naopleon, så länge denne verkade för ordning och tryggande av revolutionens reformverk, men bekämpade hans autokratiska tendenser och erövringslusta.
  34. Ledare och regeringar, inte minst i autokratiska länder med starka nationalistiska böjelser ser rymdresor som ännu ett område att brösta sig för den egna patriotismens sak.
  35. -Det här visar att herr Karzai tillgriper en av sina autokratiska metoder genom att inte konsultera parlamentet, samhället eller politiska partier, sade frontens talesman Fazel Sangcharaki.
  36. Hans ökande autokratiska lagar alienerade överklassen fram till kung Wu av Zhoudynastin kunde få tillräckligt stöd för uppresning och avsättning av Shangdynastin.
/1004363/HBSynonymerMobilBot

Hur böjs autokratisk?

adjektiv
positiv en autokratisk
ett autokratiskt
den|det|de autokratiska
Syns inte alla böjningar? Svep med fingret över tabellen.

Dagens namnsdag 2022-06-29

 • Peter
  Svensk form av det latinska namnet Petrus med betydelsen klippa.
 • Petra
  Femininform av det latinska namnet Petrus med betydelsen klippa.
 • Besläktade namn: Peder, Pedro, Petri, Petrus, Pierre, Pieter, Piotr, Petter

Mina sökningar

Rensa mina sökord

Mest sökta

föregående vecka
/1004363/HBSynonymerMPU1
/1004363/HBSynonymerMPU2