/1004363/HBSynonymerPanorama
/1004363/HBSynonymerMobilTop

Synonymer till av börd

Mer innehåll nedan
/1004363/HBSynonymerMobilMid
Fortsätt scrolla
/1004363/HBSynonymerMobilBot

Är hädare en synonym till heretiker?

Hur används ordet av börd?

  1. Därför red de flesta kvinnor av börd i damsadel.
  2. Av börd blev han dessutom greve av Anjou 1109.
  3. Adel (adelskap, ridderskap, frälsemän) är en av börd överordnad samhällsgrupp.
  4. Alla privilegier på grund av börd eller stånd skulle upphävas.
  5. De skulle ha tänkt på honom som Ibelin ; adelsman av börd, kvinnoförförare och detektiv.
  6. I första akten är temat mannen av börd och kvinnan av folket.
  7. Denna jämlikhetsprincip upphävs enligt monarkikritikerna genom att ämbeten tillsätts på grund av börd.
  8. Yeats tillhörde av börd Irlands protestantiska överklass som vid tiden genomgick en identitetskris.
  9. Detta existerar i många dialekter och exempel på sådana ord är vålnad (av vårda) och utböling (av börd).
  10. Rangordning, bestämmelser om den hierarkiska ordning som personer äger på grund av börd, särskilt medgivande, innehavt ämbete eller tjänst.
  11. Inom denna elit utvecklades snart en allt mer avancerad stratifiering av olika klasser och grader som främst avgjordes av börd.
  12. Termen förekommer i sammansättningar som hör till bördsrätt, och i uttrycken äkta och oäkta börd, respektive hög börd eller av börd.
  13. Medlemmar av Ovambolands kungliga familj kallas aakwanekamba och bara de som av börd hör till familjen kan göra anspråk på hövdingaskap.
  14. I det förslag till ny riksdagsordning som lades fram för de sista ståndsriksdagarna togs den formella betydelsen av börd bort medan betydelsen av samhällsställning behölls.
  15. Esmeralda är kär i en ståtlig vaktkapten som heter Phoebus ; han är även förälskad i henne men är redan förlovad med en flicka av börd, Fleur-de-lys.
  16. Det fanns dock restriktioner som innebar att alla inte ägde tillträde, varför besökarna sannolikt främst utgjordes av personer av börd och av personer som på olika sätt var verksamma inom konstområdet.
  17. I sin En uppslagsbok skriver Alf Henrikson med erkännsam ironi följande om hennes bokproduktion: " Hennes böcker hette exempelvis Mannen av börd och kvinna av folket, Arbetet adlar mannen, Skuld och oskuld, Börd och bildning ; de gick utmärkt bra och översattes till många språk.
  18. Brita Allerts intog en rangplats i samhället på grund av börd eller i följd av den förste mannens höga ämbetsmannaställning men också av den andre mannens egenskap av framstående köpman, men det är som bryggare i Göteborg hon är mest känd faktiskt Göteborgs första bryggerska.
  19. Redan i de första pressnotiserna om dramat gjordes denna koppling till händelsen i Österrike ett halvår tidigare, och andra tidningar fortsatte att spinna vidare på denna tråd, kanske mest för att denna version var vad läsarna ville ha: den allt uppslukande kärleken, starkare än döden, dessutom mellan en man av börd och en kvinna av mycket enkel härstamning (cirkusartister stod mycket lågt på den dåtida sociala rangskalan).
  20. Om man pratar om människor med utländsk bakgrund som ett problem, i termer av börda och inkompetens, kan arbetsförmedlarna påverkas.
  21. Ordet förekommer i fornsvenskan som bördh, och har där en utvidgad symbolisk betydelse av börda (tyngd), födelse, börd och arvejord.
  22. Decharge (från franskans décharge -avlastning av börda) avser juridisk ansvarsfrihet: att man blir befriad från ansvar för det sätt man fullgjort ett uppdrag eller skött en angelägenhet.

Mina sökningar

Rensa mina sökord

Dagens namnsdag

 • Linus
  Latinskt namn med oviss betydelse, eventuellt grekiskt ursprung.

Mest sökta

föregående vecka
/1004363/HBSynonymerMPU1
/1004363/HBSynonymerMPU2