Mer innehåll nedan
Fortsätt scrolla

Är apoteosera en synonym till förhärliga?

Hur används ordet av behovet påkallad?

      1. Härtill kom de följande åren flera andra tvistepunkter, vid vilkas dryftande stortinget tyckte sig kränkt i sina författningsenliga rättigheter, varför det ansåg riksrättens mellankomst av behovet påkallad för att få dessa frågor avgjorda.
      1. Denna pastoralexamen, som (enligt kungligt cirkulär 26 januari 1856) avlades i exegetisk, historisk, systematisk och praktisk teologi samt kyrkolagfarenhet och föregicks av ett disputationsprov med teser, var av behovet påkallad, så länge någon prästerlig yrkesexamen vid universitetet ännu inte var i lag föreskriven och domkapitlens fordringar för inträde i kyrkans tjänst ännu var skäligen låga.

Mina sökningar

Dagens namnsdag

Gun

Fornnordiskt namn med betydelsen strid. Även en kortform av namn med förledet Gun-..

Gunnel

Svensk form av det fornnordiska namnet Gunhild som betyder stridsmö..