Mer innehåll nedan
Fortsätt scrolla

Hur används ordet av det slaget?

   1. Kompositionerna var i de flesta fall av det slaget att det var svårt se vad som egentligen förevarit mellan det att ljuden börjat klinga till det att de slutat.
   1. - Det är viktigt att marknadsföra den här filmen, den är inte av det slaget att folk genast säger "Detta måste vi se".
   1. Det är viktigt när man gör den här typen av program att det inte finns den minsta tvekan om huruvida de inblandade har några bindningar av det slaget eller ej.
   1. Skulle det bli alltför tät trafik av det slaget till kontoret skulle det dessutom bli svårt att hinna med för de tre kassorna.
   1. Det är inte reformer av det slaget vi behöver när ett av de stora problemen kommer att vara hur vi ska få arbetskraft när 40-talisterna går i pension.

Mina sökningar

Dagens namnsdag

Enar

Nordiskt namn som betyder en som strider ensam eller ensam kämpe..

Einar

Nordiskt namn som betyder en som strider ensam eller ensam kämpe..

Besläktade namn: Eina, Eje