/1004363/HBSynonymerPanorama
/1004363/HBSynonymerMobilTop

Synonymer till av mycket stor betydelse

Mer innehåll nedan
/1004363/HBSynonymerMobilMid
Fortsätt scrolla
/1004363/HBSynonymerMobilBot

Är överrock en synonym till aba?

Hur används ordet av mycket stor betydelse?

  1. - Såväl kusten som öppna områden av Skagerrak kan påverkas och en framtida exploatering är av mycket stor betydelse för länet, säger miljöenheten i sitt yttrande.
  2. Dagcentralen kom att bli av mycket stor betydelse för hennes livskvalitet.
  3. Gång på gång kan man konstatera att kommunen har påpekat att det levande verksamma samhället går före eventuellt personliga inskränkningar eller störningar för turismen, till exempel: "Enligt kommunens uppfattning är det av mycket stor betydelse för Mollösunds attraktionskraft som turistort att samhället kan vidareutvecklas som ett levande helårssamhälle".
  4. Lönen är av mycket stor betydelse när man väljer ett arbete.
  5. Kanalen är av mycket stor betydelse för världshandeln.
  6. Här är Skogstyrelsens arbete av mycket stor betydelse.
  7. För fisket är koljan av mycket stor betydelse.
  8. Familjens Branders har varit och är av mycket stor betydelse för Åbo Akademis biblioteks verksamhet.
  9. Arbetet, som är av mycket stor betydelse för Rysslands kulturhistoria, förvaras i Riksarkivet i Stockholm.
  10. Av mycket stor betydelse för den svenska samlingen skulle en något senare donation gjord av Karl XV bli.
  11. Aristoteles poetik Om diktkonsten har varit av mycket stor betydelse för litteraturvetenskapen och för förståelsen för den dramatiska tragedins funktion.
  12. Av mycket stor betydelse för mekaniken är den av Hamilton upptäckta Hamiltonska principen, som sammanfattar mekanikens lagar i en formel.
  13. En forskning som för Matildas del både har spelat en stor roll och som även i framtiden kan vara av mycket stor betydelse.
  14. De svenska lantbrukarna drabbades hårt av förra sommarens torka, att årets spannmålsskörd ser ut att bli bra är därför av mycket stor betydelse.
  15. Bl.a. finns här en för Värmland och troligen för hela landet unik storöringstam, som är av mycket stor betydelse för fritidsfisket.
  16. ” Att förmå dessa länder att aktivt bi-stå i arbetet med att få fram hand-lingar är av mycket stor betydelse för återvändandearbetet ”, skriver han.
  17. Förbindelsen över Kvarken mellan Umeå och Vasa är av mycket stor betydelse för Umeåregionen och Västerbotten och en nationell angelägenhet för såväl Sverige som Finland.
  18. är särskilt en förbättring av propellern av mycket stor betydelse, propellrar hade börjat provas redan på 1810-talet men inte fått någon större användning.
  19. Ön är redan av mycket stor betydelse för USA:s militära och politiska inflytande i Östasien, och dess betydelse kommer att fortsätta att öka under kommande år.
  20. I historisk tid har ån varit av mycket stor betydelse som kraftkälla och en mängd vattendrivna kvarnar, sågar, stampar med mera anlades vid ån med biflöden.
  21. – Mer än hälften av alla Merkelcellskarcinom var belägna i huvudet och hals region vilket talar för att solens UV-strålning är av mycket stor betydelse vid denna diagnos, säger Oscar Zaar hudläkare och doktorand vid Sahlgrenska akademin.
  22. Det pionjärarbete Iglooklubbens medlemmar utförde var också starkt bidragande till den gyllene epok som Friluftsfrämjandet upplevde under mitten av 1900-talet, och har varit av mycket stor betydelse för svenskt friluftsliv vintertid.
  23. Bland hans arbeten kan nämnas Traité de géologie (1882 ; femte upplagan 1905) och Leçons de géographie physique (1896 ; tredje upplagan 1907), båda av mycket stor betydelse, utgörande dåtidens viktigaste franska arbeten i allmän geologi.
  24. I likhet med Wildes filosofier är konst och skönhet av mycket stor betydelse i boken ; trots detta slutar berättelsen med att Dorian får betala ett mycket högt pris för att ha levt enligt dessa regler.
  25. Enligt överintendent Berndt Arell, myndighetschef för Nationalmuseum med Prins Eugens Waldemarsudde, är materialet ” en unik modellsamling till omfång men också till sin kvalitet, inte minst den estetiska ” som ” kommer att vara av mycket stor betydelse för såväl forskning som i utställningssammanhang ”.

Mina sökningar

Rensa mina sökord

Dagens namnsdag

 • Angelika
  Latinskt namn som betyder änglalik.
 • Angela
  Italienskt namn som betyder ängel. Även en kortform av det latinska namnet Angelika: änglalik.
Besläktade namn: Angelina

Mest sökta

föregående vecka
/1004363/HBSynonymerMPU1
/1004363/HBSynonymerMPU2