Mer innehåll nedan
Fortsätt scrolla

Är korn en synonym till granum?

Hur används ordet av olika mening?

   1. Man är av olika mening om namn för stridsslagan/stridsgisslet.
   1. Av den dialogiserade romanen La Celestinas 21 akter har första akten tillskrivits Cota, men litteraturforskare är därom av olika mening.
   1. Även i den yttre politiken var hertigen av olika mening med sina undersåtar: medan dessa hyste livliga sympatier för Preussen, slöt hertigen sig mycket nära till Österrike.
   1. Dissenter (av latinets dissentire, vara av olika mening) är en engelsk benämning på den, som inte tillhör statskyrkan, således i England detsamma som icke-episkopaler, i Skottland icke-presbyterianer.
   1. Sakkunniggranskarna för KTH-professuren, som 1928 hade blivit vakant efter Gustaf Kobb, var av olika mening, och det lutade först åt att Hilding Faxén skulle få den, men efter att Chapman rekommenderat Enskog fick han slutligen professuren vid KTH.

Mina sökningar

Dagens namnsdag

Solbritt

Svenskt nyskapat namn sammansatt av sol och namnet Britt som kommer från det keltiska namnet Birgitta: den höga..

Solveig

Norskt namn sammansatt av sol och ett ord som sannolikt betyder kraft..

Besläktade namn: Solvig