Vad betyder om?

Mer innehåll nedan
Fortsätt scrolla

om i sammansättningar

Hur används ordet om?

 • konj.
   1. Vi har en god förhoppning om att det kan generera en god ersättning i nivå med till exempel Spotify för våra upphovsmän.
   2. Han utlovas diskret behandling och fullgoda avgångsbetyg om han accepterar ett hemligt uppdrag för brittiska Secret Service.
   1. Det är oklart om förbudet kommer att lyftas efter ramadan.
 • prep.
   1. Hon hänger en kedja om hans hals.
   1. Ta tabletterna två gånger om dagen.
   1. Han berättar också om en kollega som utsatts för flera rån.
   2. Nog är det en viktig bit av en människas identitet om hennes morfar var Sovjetmedborgare och föddes i Ingermanland?
   3. Lokala polska tidningar hävdar emellertid, efter fyndet i Gliwice, att det rör sig om regelrätta avrättningar.
   4. Enligt Helmuth Lang vägrade man från Capio S:t Göran att skriva på ett avtal med Karolinska om att ta tillbaka sina patienter för intensivvård.
   1. Utanför det privata sjukhuset Saint Marys i London är det trångt om plats.
 • adv.
   1. De skadades dock inte svårt och kunde plåstras om av ambulanspersonal.

Historik för om

 • 1. om, konj., fornsvenska om, um (yngre fornnorska om från svenskan) = forndanska um, danska om; jämför fornnorska em, forndanska æm; till betydelse motsvarande runsvenska if (dvs. ef), fornisländska o. fornnorska ef, ifall, huruvida, äldre danska æf, of, af (jämför fornsvenska af i Harpestr.), gotiska ibai, iba, huruvida med mera, fornsaxiska ef, of, ifall, om också, huruvida, fornhögtyska iba, ibi, oba detsamma (nyhögtyska ob, huruvida), anglosaxiska gif, (engelska if), ävensom gotiska jabai, om, ifall. För övrigt i enskildheter omtvistat. Kock Bidr. till svenska etymologi s. 52 f. (s. 16): om och så vidare har i obetonad ställning uppkommit av æm, egentligen samma ord som æf och så vidare, med m från den motsvarande negationen fornsvenska, forndanska num, i äldre fornsvenska även numa, om icke = fornisländska o. fornnorska nema, som utgår från det sällsynta fornisländska o. fornnorska nefa = gotiska niba(i), fornsaxiska neba, fornhögtyska nibu o. fått m (för f) genom inverkan av den föregående nasalen; jämför anglosaxiska nefne, nemne med mera v. Friesen Vår äldsta handskrift s. 42 f. skiljer däremot (knappast med rätta) om, æm, nema och så vidare från ef o. niba; æm (varav sedan om, jämför ovan) innehåller enligt v. Fr. ett pronominalkasus *em(m) = gotiska imma, dativ singular m. o. n. till gotiska demonstrativpron. is, si, ita, liksom fnord. en, æn, om, enligt somliga forskare, är ackusativ singular m. till samma pronomen. — Fornisländska o. fornnorska ef och så vidare sammanställes vanligen med fornisländska o. fornnorska ef, tvivel (= jäv); möjligen är i så fall det senare en substantivering av konjunktionen; enligt andra är substantivet det ursprungliga. Härledningen för övrigt oviss; snarast från pronominalstammen i-.
 • 2. om, preposition o. adverb, fornsvenska om, um = fornisländska o. fornnorska um, danska om, fornsaxiska, fornhögtyska umbi (nyhögtyska um), anglosaxiska ymb(e); motsvarande latin amb-, omkring (jämför t. ex. ambulans), forngrekiska amphí (jämför amfibie), gall. ambi (jämför ambassad), iriska imb-, im(n)-, jämför sanskrit abhítas; besläktat med latin ambo, båda, vars senare led -bo ingår i både. — Utvecklingen um till om har försiggått i obetonad ställning; jämför som. Den gamla formen um kvarlever i umgås o. umgänge. — I äldre n s v. även som adverb i betydelse 'förbi, t. ex. 1619: 'När åhret om är', motsvarande danska omme (det senare en ombildning efter adverb på -e såsom inde o. ude).

Mina sökningar

Dagens namnsdag

Ragna

Nordisk kortform av feminina namn som börjar på Ragn-: gudamakter..

Ragnar

Nordiskt namn som består av betydelseelementen gudamakter och krigare..

Besläktade namn: Reiner, Rauno, Rainer, Ragni

Hur böjs om ?

adverb
oböjligt om
preposition
oböjligt om