Mer innehåll nedan
Fortsätt scrolla

Är titt en synonym till påhälsning?

Hur används ordet avkläda?

   1. Men snart visade det sig att Gustave Courbet drevs av samma impuls som Marx när det gällde att avkläda tiden dess myter och konsten dess bakåtvända idealism.
   1. Fabrice Dugied vill avkläda det moderna samhället regler och moral som inte accepterar mänsklig mångfald.
   1. Efter lagen mot kongregationerna 1902 måste han avkläda sig ordensdräkten, men som abbé Sertillanges förblev han en av Paris främsta romersk-katolska predikanter.
   1. Rudolf Bultmann utgick från Heidegger och framlade den hermeneutiska avmytologiseringsteologin som ett sätt för att göra Bibelns budskap relevant för moderna människor genom att avkläda den dess förvetenskapliga föreställningar.
   1. Avmytologisering, försök under 1900-talet, särskilt av den tyske teologen och filosofen Rudolf Bultmann, att avkläda religiösa utsagor deras mytologiska dräkt för att finna den egentliga kärnan som är av existentiellt värde för oss.

Mina sökningar

Dagens namnsdag

Agata

Grekiskt namn med betydelsen den goda..

Agda

Svensk form av det grekiska namnet Agata som har betydelsen den goda.

Besläktade namn: Agaton, Ågot