Vad betyder avpressa?

Mer innehåll nedan
Fortsätt scrolla

avpressa är sammansatt av

Hur används ordet avpressa?

   1. Kan en transportpolitisk exegetik avpressa satserna någon antydan om konkreta åtgärder?
   1. Kan hon avpressa parterna i Mellanöstern tillräckligt med symboliska eftergifter för att få i gång en havererad förhandlingsprocess vore det vackert nog.
   1. Det gick dock fortsatt dåligt och Axehielm lyckades avpressa honom stora skuldförbindelser som gjorde hans privata ekonomiska trygghet ytterst svag.
   1. Ian Macdonald, hövding för klanen Macdonald i Glencoe och vanligen känd under namnet MacIain, hade jämte sin klan länge rövat boskap från markisen av Breadalbane (som tillhörde klanen Campbell) i grannskapet belägna gods, och denne sökte i samband med förhandlingarna avpressa MacIain ersättning härför, vilket gjorde, att han, som insåg att underkastelsen inte skulle medföra någon personlig fördel för honom, motarbetade förhandlingarna därom och i det längsta dröjde att själv avlägga eden, så att han och hans klan till sist ensamma var kvar.
   1. Våren 1905 sökte franske ministerresidenten i Tanger, Saint-René Taillandier, vid besök i Fès, avpressa sultanen samtycke till ett franskt reformprogram för Marocko, men då man i Tyskland ansåg, att han uppträdde som om han vore bärare av ett allmänt europeiskt mandat, samt att de franska förslagens antagande av sultanen skulle sätta tyska ekonomiska intressen i fara, beslöt man korsa de franska planerna genom ett uppseendeväckande motdrag: under en kryssning i Medelhavet besökte kejsar Wilhelm II Tanger (31 mars) och gav där samtalsvis energiskt uttryck åt sin uppfattning, att sultanen var fri härskare över ett fritt land och att Tyskland utan mellanhänder ville förhandla med Marocko om tryggande av tyska intressen där, som vore likaberättigade med andra makters.

Mina sökningar

Dagens namnsdag

Tryggve

Nordiskt namn som betyder trygg eller trogen..

Hur böjs avpressa ?

verb
aktiv passiv
grundform att avpressa att avpressas
nutid avpressar avpressas
dåtid avpressade avpressades
supinum har|hade avpressat har|hade avpressats
imperativ avpressa
particip
presens avpressande
perfekt en avpressad
ett avpressat
den|det|de avpressade