/1004363/HBSynonymerPanorama
/1004363/HBSynonymerMobilTop

Synonymer till avrita

Hur upplevde du uppläsningen av avrita?

eller

Liknande ord till avrita

/1004363/HBSynonymerMobilMid
Nyhet

avrita i ordbok från 1870

Är jolm en synonym till lank?

Hur används ordet avrita?

  1. I Rom började han att pliktskyldigt studera och avrita de antika byggnadsminnena.
  2. Järnkontoret sände honom 1822 till Dannemora gruvor för att avrita mekaniska byggnader.
  3. 1762-1764 sändes han på uppdrag av Byggningsämbetet att avrita herrgårdar i Skåne.
  4. Peringskiölds huvuduppgift var att avrita runstenar, vilket samlades i hans skissbok Monumenta Runica.
  5. Johan Hadorph hann göra en avskrift av denna handling, samt avrita 23 dittills bevarade sigill.
  6. Trots den sena årstiden och vädret hade man tid att på återvägen att stanna i Skara, Vadstena och Linköping för att avrita gravstenar.
  7. 1859-62 reste han omkring i landet med understöd av Foreningen til norske Fortidsmindesmærkers Bevaring för att avrita lämningar av medeltidens konst och arkitektur.
  8. Här dröjde man sig kvar en månad eftersom uppehållet skedde för " att lämna reskamraten Carlberg tid och tillfälle att få avteckna de monument, som han länge nog hade betraktat, men ännu ej börjat avrita ; en konst i vilken han annars är en mästare".
  9. Under följande nätter skulle stjärnhimlen avritas igen och förhoppningsvis kunde ett rörligt objekt upptäckas.
  10. Välbevarade fossil, främst skallen, slipas ned med täta intervall och varje slipyta fotograferas och avritas exakt.
  11. Han tillämpade bl.a. den av William Johnson Sollas uppfunna slipsnittsmetoden, som innebär att välbevarade fossil, främst skallen, slipas ned med täta intervall och varje slipyta fotograferas och avritas exakt.
  12. Flickorna som blev avritade ska ha kännt sig utpekade och tagit illa vid sig.
  13. Medan runstenen Östergötlands runinskrifter 157 som Säve också avritade fanns i den sydöstra kyrkogårdsporten.
  14. Henriette Killander på Hooks herrgård lät snickaren Daniel Ljungquist i Svenarum tillverka några stolar efter avritade Windsorstolar.
  15. Bland andra personer som blivit avritade av Cesare märks Joseph Conrad, Sinclair Lewis, Louis Blériot och Benito Mussolini.
  16. På detta sätt blev långt mer än 1000 av landets runstenar avritade och träsnitt framställdes för en kommande publicering.
  17. Av de runstenar som Säve avritade tjänstgjorde Östergötlands runinskrifter 156 som tröskelsten i kyrkans södra dörr och togs ut 1862 efter Säves besök samma år och restes 1941 på sin nuvarande plats.
  18. Under 1660-talet avritades gården av Erik Dahlbergh.
  19. Kyrkan avritades 1684 av dåvarande riksantivarien Johan Hadorph.
  20. Den avritades 1693 och satt då infogad Baldringes kyrkogårdsmur.
  21. Runstenens har redan varit skadat under 1600-talet när stenen avritades av runforskare.
  22. Kyrkan avritades på 1680-talet av Johan Hadorph och år 1748 av Olof Grau.
  23. Runstenens top saknas och inskriften har redan varit skadat under 1600-talet när stenen avritades av runforskare.
  24. I samband med en inventering 1828 avritades såväl inskriften som ett därunder befintligt kors av ovanlig typ.
  25. Hammarverket avritades i början av 1900-talet av arkitekten Ferdinand Boberg ; en kopia av avritningen finns på Söderhamns Museum.
  26. I östra ytterväggen fanns en defekt runsten inmurad som avritades vid Johan Hadorphs och Elias Brenners besök i Tun 1671.
  27. Längst nere på pelaren till höger fanns ytterligare ett vapen ; Det var grönt med ett svart sköldmärke, vilket avritades av krönikören år 1761, men knappast är ägnat att ge någon klarhet.
/1004363/HBSynonymerMobilBot

Dagens namnsdag 2022-06-30

 • Elof
  Fornnordiskt namn med betydelsen ensam arvinge.
 • Leif
  Nordiskt namn som betyder arvinge. Kortform av namn som slutar på -leif(r), som Torleif.
 • Besläktade namn: Elf

Mina sökningar

Rensa mina sökord

Mest sökta

föregående vecka
/1004363/HBSynonymerMPU1
/1004363/HBSynonymerMPU2