/1004363/HBSynonymerPanorama
/1004363/HBSynonymerMobilTop

Synonymer till avsvalna

Hur upplevde du uppläsningen av avsvalna?

eller
Mer innehåll nedan
/1004363/HBSynonymerMobilMid
Fortsätt scrolla

Liknande ord till avsvalna

avsvalna är sammansatt av

/1004363/HBSynonymerMobilBot

Är skredorm en synonym till luskung?

Hur används ordet avsvalna?

  1. Om brons, som är en legering av koppar och tenn, får avsvalna långsamt efter gjutningen, blir hårdheten jämförelsevis stor.
  2. En pizzeriea i Hälsingland måste införa nya rutiner som säkerställer att livsmedel avsvalnas och varmhålls på ett säkert sätt ” så hälsofara inte uppstår ”.
  3. Gungan för Swedbank var den avsvalnade aktiemarknaden, vilket gör att banken fick in mindre avgifter från fonder och aktieaffärer i slutet av året.
  4. När utbrotten avtog, och lavasjöarna på vulkanerna avsvalnade, kollapsade centrum av vulkantopparna och bildade en nedsänkt krater som kallas caldera.
  5. Teglet i den avsvalnade kammaren hade en temperatur på cirka 40 °C och kunde tas ut samt ersättas med ny råsten.
  6. Det avsvalnade intresset för frågan om freden kan förklaras med att Israels ekonomi går framåt, samtidigt som Netanyahus regering knutit viktiga band med ledare för länder utanför Europa.
  7. Spridningsryggarna, som består av relativt nybildad, och fortfarande varm berggrund har på grund av sin högre temperatur en något lägre densitet, och flyter därför högre på manteln än den äldre, mer avsvalnade havsbottnen.
  8. Detta intresse avsvalnade dock småningom ; härtill bidrog nog prästerskapets upprepade angrepp på fysiken ; än mer verkade kanske, att otaliga värv tog honom i anspråk och att Atlantica på 1670-talet började fängsla hans själ.
  9. Konjunkturinstitutet sällar sig nu till den rad av bedömare som spår en avsvalnad svensk ekonomi.
  10. En teknisk undersökning kommer att göras när platsen är avsvalnad och röken har lagt sig, vilket kan dröja några dagar enligt polisen.
  11. Redan på 1860-talet var slavofilismen betydligt avsvalnad och avlöstes av det så kallade slaviska välgörenhetssällskapet (Slavjanskoje blagotvoritelnoje obstjestvo), stiftat av Michail Pogodin 1868, vilket särskilt ömmade för " förtryckta sydslaviska bröder" och under Nikolaj Ignatievs ledning fick en avgjort politisk, aggressiv karaktär.
  12. Förundersökningen kan påbörjats först efter att allt är helt släckt och avsvalnat.
  13. Färgen ligger överst i ett tunt skikt och i avsvalnat tillstånd kan man bearbeta glaset med etsning och så vidare.
  14. Kombucha är det namn som i västerlandet används för en jäsningsprocess av avsvalnat sötat te till en syrlig och vinägeraktig dryck.
  15. Och journalisterna skildrar i allt större utsträckning det politiska spelet på bekostnad av sakfrågorna, vilket leder till ett minskat förtroende för politikerna och ett avsvalnat intresse för politik.
  16. Jöns Jacob Berzelius hade tillsammans med Léonce Élie de Beaumont utarbetat en teori om att jorden en gång i tiden varit glödande och sedan långsamt avsvalnat.
  17. För att råda bot på en trilskande varp kan man pensla den med avsvalnat linfrövatten, det vill säga uppkokade linfrön i vatten som silas och därefter penslas på.
  18. Sedan 1970-talet har intresset för den klassiska behaviorismen avsvalnat, mycket på grund av att behaviorismens visioner om en beteendets vetenskap inte kunnat infrias och att kognitiv psykologi istället fått ett uppsving.
  19. Olivin kristalliserar först, och kvarts sist i en avsvalnande magma.
  20. Än så länge märks den avsvalnande trenden mest på större och dyrare hus.
  21. Sedan följde rikliga, småningom avsvalnande översköljningar, skrapning med badskrapa och ingnidning med olja.
  22. Dessutom visar ju det tyska exportproblemen på att svenska bolag också kommer att få känna av ett avsvalnande Kina.
  23. Bowens reaktionsserie är ett diagram som beskriver kristallisationsföljden i en avsvalnande basaltisk magma för de vanliga bergartsbildande mineralen olivin, pyroxen, amfibol, biotit, plagioklas, muskovit, kalifältspat och kvarts.
  24. Högst når hans realistiska skildringskonst i berättelsen Trudnoje vremja (Svår tid), som på gripande sätt tecknar det ryska bondeståndets elände under den sociala övergångsperioden i början av 1860-talet och med skoningslös ironi gisslar den fort avsvalnande reformrörelsen.

Mina sökningar

Rensa mina sökord

Dagens namnsdag

 • Ragna
  Nordisk kortform av feminina namn som börjar på Ragn-: gudamakter.
 • Ragnar
  Nordiskt namn som består av betydelseelementen gudamakter och krigare.
 • Besläktade namn: Reiner, Rauno, Rainer, Ragni

Mest sökta

föregående vecka

Hur böjs avsvalna?

verb
aktiv passiv
grundform att avsvalna att avsvalnas
nutid avsvalnar avsvalnas
dåtid avsvalnade avsvalnades
supinum har|hade avsvalnat har|hade avsvalnats
imperativ avsvalna
particip
presens avsvalnande
perfekt en avsvalnad
ett avsvalnat
den|det|de avsvalnade
Syns inte alla böjningar? Svep med fingret över tabellen.
/1004363/HBSynonymerMPU1
/1004363/HBSynonymerMPU2