/1004363/HBSynonymerPanorama
/1004363/HBSynonymerMobilTop

Synonymer till avvikande mening

/1004363/HBSynonymerMobilMid

Är jolm en synonym till lank?

Hur används ordet avvikande mening?

  1. Den borgerliga uppgörelsen innebär att den som har en avvikande mening om sparbeslut måste ta fram motsvarande pengar genom andra besparingar.
  2. Att det är tufft att uttala sig, att det kan vara farligt att ha avvikande mening eller ryta till, utan att behöva använda skyddsnät.
  3. Med en slogan som "Enade vi stå" blev behovet av reflektion likvärdigt med avvikande mening och avvikande mening likvärdigt med bristande patriotism.
  4. Förutom att alla beslut där det förekommit en avvikande mening granskas, gör RFV också granskningar av till exempel fall som inträffat efter regeländringar.
  5. - Det gör vi ibland när någon anmält avvikande mening och avsikten är att få fram en rättspraxis.
  6. Har man avvikande mening ska man säga ifrån innan, och helst då lämna sin plats för en ersättare vid omröstningen, förutom när det handlar om samvetsfrågor.
  7. När den parlamentariska försvarsberedningen överlämnade en unikt enig rapport om försvarets framtid valde folkpartiet att lägga fram en avvikande mening om Nato-medlemskap.
  8. De med avvikande mening tänker inte rösta mot partilinjen, enligt Ransgård.
  9. Rättens ordförande har dock en avvikande mening och anser att bevisningen håller.
  10. Två nämndemän hade avvikande mening.
  11. Bara Sverigedemokraterna hade en avvikande mening.
  12. MP har också en avvikande mening.
  13. Länsstyrelsens jurister har anmält en avvikande mening.
  14. Vänsterpartiet i Hällefors är dock av avvikande mening.
  15. V, KD och L anmälde dock avvikande mening.
  16. Den ende med avvikande mening var kanadensaren Dennis McDonald.
  17. De senaste åren har Vilhelm Andersson anmält avvikande mening fyra gånger.
  18. Varje utredare som deltar i beslutet har rätt att avge avvikande mening.
  19. – Ska jag uteslutas nu igen bara för att jag har en avvikande mening?
  20. Skolmedicinen kan tänkas ha avvikande mening om en del av listans åkommor.
  21. Därför hade han och Nicklas Dahlen på enheten för lantbruk och tillväxt avvikande mening till beslutet.
  22. Men länsstyrelsens bägge jurister, som deltog i beslutet, håller inte med och har anmält avvikande mening.
  23. Nobelpristagarna uppmanar sina saudiska akademiska kollegor att ” låta sina argument för friheten att ha en avvikande mening höras ”.
  24. – Jag har ingen avvikande mening än att personer som medvetet tagit emot för höga löner får betala tillbaka pengarna.
  25. Lagförslag, som regeringen framlade, bör ha riksrådets gillande, men kunde det oaktat framläggas, om riksrådets avvikande mening meddelades.
  26. Den politiska makten blir alltmer auktoritär och få vågar ha en avvikande mening när jakten på politiska fiender och terrorister pågår.
  27. En ledamot i tingsrätten har avvikande mening och anser att VD ska dömmas och företaget borde betala 200 000 kronor i företagsböter.
  28. Mobbning har använts av chefer för att förmå personal att begå tjänstefel, " På hösten 2006 anmäler hon en avvikande mening.
  29. Men trots att han tycker så anmälde han inte någon avvikande mening på mötet, som det heter formellt, för att markera motstånd mot regeringens linje.
/1004363/HBSynonymerMobilBot

Dagens namnsdag 2022-06-25

 • David
  Hebreiskt namn med betydelsen älskad.
 • Salomon
  Grekisk variant av det hebreiska namnet Salomo med betydelsen välgång eller frid.
 • Besläktade namn: Davida
/1004363/HBSynonymerMPU1
/1004363/HBSynonymerMPU2