/1004363/HBSynonymerPanorama
/1004363/HBSynonymerMobilTop

Synonymer till bäckfåra

Hur upplevde du uppläsningen av bäckfåra?

eller
Mer innehåll nedan
/1004363/HBSynonymerMobilMid
Fortsätt scrolla

bäckfåra är sammansatt av

/1004363/HBSynonymerMobilBot

Är överrock en synonym till aba?

Hur används ordet bäckfåra?

  1. Det var en bred bäckfåra som kastade sig fram mellan och över mossgröna stenar.
  2. Efter en timmas vandring finner jag en uttorkad bäckfåra i botten på en ravin.
  3. I södra delen finns en naturlig bäckfåra.
  4. Nu planerar länsstyrelsen att underlätta parningsprocessen genom att anlägga en konstgjord bäckfåra till fiskarna.
  5. " Hottahklippan " på Mars – uråldrig bäckfåra sedd av Curiosity (12 september 2012, vitbalanserad).
  6. Ny bäckfåra och damm i Tegnérlunden med växtförteckning av Erik Glemme, 1942.
  7. Follbrinkströmmens bäckfåra börjar vid Fatburens nordöstra hörn, som är en mindre vik av Albysjön.
  8. Han ska ha dragit henne till en uttorkad bäckfåra och där knivhuggit henne med fyra hugg i halsen.
  9. År 1997 går lantbrukaren Sven-Olle Svensson i en uttorkad bäckfåra på Hallandsåsen tillsammans med en SVT-reporter.
  10. Efter kvarnbyggnaden finns numera bara fundament i gråsten kvar (den tidigare källaren) intill en nästan uttorkat bäckfåra.
  11. Enligt åklagaren släpade 27-åringen iväg kvinnan till en torr bäckfåra och högg henne flera gånger i halsen med en kniv.
  12. I Linköping planeras nästa år för en ny bäckfåra förbi Nykvarns vattenkraftverk i Stångån – ett så kallat omlöp där vattenlevande organismer får fri passage.
  13. Kittelfjäll Utveckling i Umeå överklagar till miljödomstolen länsstyrelsen föreläggande om att flytta tillbaka en omgrävd bäckfåra i området Storgrova öster om hotellet i Vilhelmina kommun.
  14. Getinge är byggt på en sluttning med flera hus som ligger i " Dalen", en tidigare bäckfåra som under 1900-talet bebyggts med bostadshus.
  15. Stilen stod i kontrast till dittills rådande ideal med geometrisk regelbundenhet och välvalda proportioner som nu avlöstes av blommande ängar, björkdungar och vassbeväxta insjövikar eller en anlagd bäckfåra.
  16. Enligt Hudiksvalls kommuns fiskevårdsplan från 2005 rekommenderas att man gräver en ny bäckfåra för den nedre, rätade delen av ån, vilket dock ännu (2014) inte gått i verkställighet.
  17. Hon menar att han gått till fysiskt angrepp mot kvinnan och orsakat skador på kroppen och att han sedan släpat kvinnan till en uttorkad bäckfåra och där stuckit henne med kniv mot halsen fyra gånger.
  18. Tillsammans med Holger Blom förnyade Glemme även en lång rad parker i Stockholms innerstad, här kan nämnas Vasaparkens terrassträdgård, Kungsklippans terrasser, Tegnérlundens lusthus med bäckfåra och damm samt Karlavägens bersåer.
  19. Någon gång efter 1793 grävdes sjöns nuvarande utlopp, en kort bäckfåra med en fallhöjd av 7 meter till sjön Likstammen, Natura 2000 -SE0220357.Därigenom sänktes sjöns vattennivå med ca 1,5 meter.
  20. Forsar uppstår där bäckfåran är mycket motståndskraftig mot den eroderande kraften i vattendraget jämfört med bäckfåran nedströms från striden.
  21. Fisktrappor för att möjliggöra fiskvandring upp i bäckfåran har anlagts.
  22. Klubben har vidtagit åtgärder med trösklar i bäckfåran men det har inte hjälpt.
  23. I andra hand vill bolaget ha tillstånd till en mindre flyttning av bäckfåran.
  24. Med hjälp av en stor grävmaskin vräks stora runda stenar ner i bäckfåran.
  25. Inte mindre än sju bilvrak upptäcktes i bäckfåran och massor med annan skrot därtill.
  26. Så fort det blir regn eller högre vattenföring så sköljs silten med ner i bäckfåran.
  27. Även under normala förhållanden, representerar bäckfåran en eroderande kraft i omstöpningen av dalgångens naturformer.
  28. Två veckor beräknas arbetet med att återställa den runt 100 meter långa bäckfåran mellan Kolsjön och Glaåkern ta.
  29. Två stycken är karterade 1712 och av deras grunder syns lämningar i den djupa bäckfåran.
  30. Den senare revs dock på 1940-talet och dess fundament sitter nu kvar i bäckfåran.
  31. Söder om bäckfåran vid Fällbro bro finns tre runristningar som alla berättar om ett vikingatida brobygge.
  32. Enligt länsstyrelsen innebär omledningen en ökad risk för skada på människors hälsa och miljö, eftersom den nya bäckfåran ligger nära pågående fritidshusbebyggelse.
  33. Ur fiskesynpunkt blev bäckfåran illa skadad under flottningsepoken, men nu jobbar länsstyrelsen på att restaurera miljöer som fisken behöver för att vilja leka.
  34. I bäckfåran har hålldammar byggts för att fåran inte ska torrläggas periodvis och utloppet muddrats och öppnats så att kontakten med Årstaviken återställts.
  35. I bäckfåran har hålldammar byggts för att fåran inte ska torrläggas periodvis och utloppet muddrats och öppnats så att kontakten med Årstaviken återfåtts.
  36. Han påpekar att den nu spikraka bäckfåran med snabbare vattenflöde fått konsekvenser för öring-och plattfiskyngel som inte längre orkar simma mot strömmen upp i bäcken för att växa till sig.
  37. Men rivningen av själva dammen är bara det första steget i att återställa vattendraget till ett skick som påminner om det som var före flottningseran då sjön dämdes upp och bäckfåran rensades från större stenar och andra hinder.

Mina sökningar

Rensa mina sökord

Dagens namnsdag

 • Angelika
  Latinskt namn som betyder änglalik.
 • Angela
  Italienskt namn som betyder ängel. Även en kortform av det latinska namnet Angelika: änglalik.
Besläktade namn: Angelina

Mest sökta

föregående vecka

Hur böjs bäckfåra?

substantiv
singular plural
obestämd form bestämd form obestämd form bestämd form
nominativ en bäckfåra bäckfåran bäckfåror bäckfårorna
genitiv en bäckfåras bäckfårans bäckfårors bäckfårornas
Syns inte alla böjningar? Svep med fingret över tabellen.
/1004363/HBSynonymerMPU1
/1004363/HBSynonymerMPU2