/1004363/HBSynonymerPanorama
/1004363/HBSynonymerMobilTop

Synonymer till bärande konstruktion

Mer innehåll nedan
/1004363/HBSynonymerMobilMid
Fortsätt scrolla
/1004363/HBSynonymerMobilBot

Är skredorm en synonym till luskung?

Hur används ordet bärande konstruktion?

  1. Titta på Lisebergs nya Balder, där man använt trä som bärande konstruktion just för att materialet är så starkt men också följsamt.
  2. Men centerpartiet glömde en bärande konstruktion när man byggde sitt grundtrygghetsfort.
  3. Först och främst måste takets bärande konstruktion förstärkas och dimensioneras så att det står emot den ökande tyngden.
  4. Generellt tror vi att man kan säga att om det inte är fråga om ingrepp i bärande konstruktion eller änd-ring i befintliga ledningar och en fackman kan tänkas utföra åtgärden i fråga så torde man ha rätt att utföra den.
  5. Ett takfönster gå att montera mellan två takstolar, och rör man inte bärande konstruktion kan man oftast göra detta utan bygglov - om det inte gäller k-märkta hus eller att takfönstren stör utseendet i omgivningen.
  6. Rost i bärande konstruktion är ett växande problem med stigande ålder.
  7. Snötrycksskador: Grundförsäkringen ersätter skada på bostadsbyggnad (även vidbyggt garage eller uthus) bestående i eller orsakad av att yttertakets bärande konstruktion skadats på grund av snötryck.
  8. Ett kraftigt fackverk av stålbalkar utgör bärande konstruktion för brolocket.
  9. Det som upptäcktes var att bryggans bärande konstruktion under vattnet inte höll måttet.
  10. Kajens bärande konstruktion är så försämrad att den av säkerhetsskäl inte får belastas.
  11. Delar av tunnvalvets bärande konstruktion finns ännu kvar i takutrymmet ovanför tegelvalven.
  12. Ovanför nuvarande tegelvalv kan man finna rester av bärande konstruktion till treklövervalv.
  13. Flera fel begicks och när man rev upp golvet upptäcktes riktigt allvarliga fel som skadat husets bärande konstruktion.
  14. Den har en bärande konstruktion av stolpar som står på liggande syllar och bär upp väggband.
  15. Taket består dels av en bärande konstruktion (se takstol), dels av ett skyddande skikt (se yttertaksbeklädnad).
  16. Branden medförde risker för byggnadens bärande konstruktion, så släckarbetet fick utföras utifrån från marken och från höjdfordon, uppger räddningstjänsten.
  17. På 1990-talet kom larmrapporter om bristfällig grundläggning och tekniska problem gällande körbanor, däck och bärande konstruktion.
  18. Liksom denna har Tugendhatstolen en stoppad och läderklädd sittyta med separat ryggstöd och med en bärande konstruktion av stål.
  19. Traverskran, eller travers, är en typ av lyftkran vars bärande konstruktion består av en kranbrygga som vilar på fasta balkar.
  20. 1890 — 91 uppfördes ytterligare en industribyggnad i kvarteret, med putsade fasader och bärande konstruktion av gjutjärn, efter ritningar av Wilhelm Klemming.
  21. Exempel på sådana är förflyttningar av viktiga funktioner såsom kök, badrum eller stamledningar till annan plats i lägenheten, eller ingrepp i fastighetens bärande konstruktion.
  22. Hardsidesängar består av en vattenfylld madrass innesluten i en rektangulär ram av trä, som vilar på en plywoodskiva ovan på någon slags bärande konstruktion.
  23. Ryggraden är en bärande konstruktion som kan vara utformad som en rak oelastisk pelare (lyftmodus) eller som en C-eller S-formad elastisk stav (rörelsemodus).
  24. Vanligtvis monteras undertakets bärande konstruktion direkt mot vägg, pendlas upp eller hängs med hålband mot innertak eller ovanliggande takstolar eller en kombination av montering på vägg och tak.
  25. År 2000 upptäcktes omfattande rostskador på skulpturens bärande konstruktion och året därpå ersattes örnen av en ny gjutning i brons, medan ursprungsören i järn överlämnades till Militärhistoriska museet i Dresden.
  26. En softsidesäng består av en vattenfylld madrass, där den omslutande ramen istället består av en lite mer styv skumplast, inuti ett fodral av tyg, vilket sedan vilar på en bärande konstruktion.
  27. Byggnaderna skulle ha kontor och undervisningslokaler närmast huvudgatan, större laboratorier i mitten och tunga laboratorier längst bak och byggnadernas bärande konstruktion skulle medge att våningsplan och väggar enkelt skulle kunna läggas till och tas bort allt eftersom behoven ändrades.

Mina sökningar

Rensa mina sökord

Dagens namnsdag

 • Ragna
  Nordisk kortform av feminina namn som börjar på Ragn-: gudamakter.
 • Ragnar
  Nordiskt namn som består av betydelseelementen gudamakter och krigare.
 • Besläktade namn: Reiner, Rauno, Rainer, Ragni

Mest sökta

föregående vecka
/1004363/HBSynonymerMPU1
/1004363/HBSynonymerMPU2