Vad betyder barbastell?

  1. en liten fladdermus (finns i s. Sverige) || -en;
   -er
Mer innehåll nedan
Fortsätt scrolla

Är nara en synonym till sammanfoga?

Hur används ordet barbastell?

   1. Orsaken är att den sällsynta bredörade fladdermusen barbastell tros ha övergivit fästningen, som den tidigare haft som övervintringslokal.
   1. Exempelvis har fladdermusarten barbastell påträffats i naturreservatet Hackareviken.
   1. I grottor i förkastningsbranten finns övervintringsplatser för fladdermusen barbastell.
   1. Två av dessa, barbastell och fransfladdermus, är listade som extra skyddsvärda.
   1. Fladdermössen – och främst då den rödlistade arten barbastell – väger tyngre än vindkraften.

Mina sökningar

Dagens namnsdag

Göta

Nordisk feminin form av Göte som betyder götisk man. Även kortform av namnet Götilda som betyder göternas stridsmö. Namnet kan även betyda oförvägen..

Göte

Nordiskt namn som betyder götisk man.

Besläktade namn: Götilda