/1004363/HBSynonymerPanorama
/1004363/HBSynonymerMobilTop

Synonymer till befordringsgång

Hur upplevde du uppläsningen av befordringsgång?

eller
Mer innehåll nedan
/1004363/HBSynonymerMobilMid
Fortsätt scrolla

befordringsgång är sammansatt av

/1004363/HBSynonymerMobilBot

Är mobba en synonym till kujonera?

Hur används ordet befordringsgång?

  1. Tragedin har blivit en moralisk saga om en tid då bara häxor eller list kan skapa en befordringsgång för en begåvad men osedd kvinna.
  2. Karl XII:s krig medförde också en snabb befordringsgång.
  3. För polismännen ägde befordran rum genom reglerad befordringsgång.
  4. Kriminalvårdaren når graden Surveillant principal genom reglerad befordringsgång (tjänsteår).
  5. Den högsta grad inom befordringsgång C som kan uppnås är Major pénitentiaire.
  6. Inom befordringsgång B kan de genom urvalsbefordran högst nå till graden Commandant pénitentiaire.
  7. Det var också han som låg bakom hans befordringsgång från major 1711 till överstelöjtnant 1712.
  8. Mindre framgångsrikt var olika försök att bestämma ackordsprisernas storlek eller att införa en reglerad befordringsgång.
  9. Efter genomförd utbildning sker anställning i befordringsgång E2b, vilket medför reglerad befordringsgång från lägsta till högsta löneklass, med tjänstegraderna Inspektor/in (löneklass 1-3), Revierinspektor/in (löneklass 4-11) och Gruppeninspektor/in (löneklass 12-19).
  10. Surveillant brigadier och högre grader inom befordringsgång C är vakthavande befäl, dit befordran sker genom urval.
  11. Som en del i de formella reglerna så ska befordringsgång och säkerhet i anställningen tydligt regleras.
  12. Från detta år ägde marinens underofficersbefordran rum efter samma befordringsgång som i armén och flygvapnet, dvs.
  13. Andra uniformsdetaljer betecknade personalkategori (arbetare eller tjänsteman) och befordringsgång (lägre tjänsteman, lägre mellantjänsteman, högre mellantjänsteman, högre tjänsteman).
  14. I denna ska befordringsgång, makt och position utgå ifrån kompetens och klara regler, och inte enligt nepotistiska mått.
  15. För officerarna fanns det under sjuttonhundratalet i praktiken tre olika karriärvägar, med olika befordringsgång, snabbhet vid befordran och högsta slutgrad.
  16. Som Aspirant/in är avlöningen i befordringsgång E2c, vilket 2008 hade en grundlön av 1344 euro per månad i lägsta löneklassen.
  17. Den rådande freden betydde en mycket långsam befordringsgång i marintrupperna och han befordrades inte till fänrik förrän vid utbrottet av Kung Georgs krig.
  18. Därefter hade kanske hans befordringsgång avstannat om inte franska revolutionen hade brutit ner det skrank som 1781 hade rests mellan underofficers-och officersgraderna.
  19. I den andra vägen (recrutement semi-direct tardif) för underofficerare yngre än 35 år, sker befordran i befordringsgång till kaptens grad, urvalsbefordran till major, i undantagsfall överstelöjtnant.
  20. Fängelsepolisens baspersonal tillhör befordringsgången för agenti e assistenti.
  21. Stennes och hans underordnade var även missnöjda med lönesystemet och befordringsgången inom SA.
  22. " hedersuppdragens väg ") kallades den traditionella och delvis lagstadgade befordringsgången för ämbetsmän i den romerska republiken.
  23. Få officerare bodde i Hagstad och omsättningen var stor på grund av krigen och den snabba befordringsgången.
  24. I de två högsta befälskårerna omfattade befordringsgången både civila och militära befattningar och kan sägas ha varit av politisk natur.
  25. Stennes och hans underordnade var därtill missnöjda med lönesystemet och befordringsgången inom SA, men Stennes krav avvisades av Adolf Hitler.
  26. När Adolf Hitler kom till makten år 1933 anslöt sig Bittrich till det nyuppsatta Luftwaffe, men i mitten av 1930-talet övergick han till Waffen-SS, där befordringsgången var snabbare.

Mina sökningar

Rensa mina sökord

Dagens namnsdag

 • Enar
  Nordiskt namn som betyder en som strider ensam eller ensam kämpe.
 • Einar
  Nordiskt namn som betyder en som strider ensam eller ensam kämpe.
 • Besläktade namn: Eina, Eje

Mest sökta

föregående vecka

Hur böjs befordringsgång?

substantiv
singular plural
obestämd form bestämd form obestämd form bestämd form
nominativ en befordringsgång befordringsgången befordringsgångar befordringsgångarna
genitiv en befordringsgångs befordringsgångens befordringsgångars befordringsgångarnas
Syns inte alla böjningar? Svep med fingret över tabellen.
/1004363/HBSynonymerMPU1
/1004363/HBSynonymerMPU2