/1004363/HBSynonymerPanorama
/1004363/HBSynonymerMobilTop

Synonymer till beforska

Hur upplevde du uppläsningen av beforska?

eller
Mer innehåll nedan
/1004363/HBSynonymerMobilMid
Fortsätt scrolla
/1004363/HBSynonymerMobilBot

Är fial en synonym till tornspets?

Hur används ordet beforska?

  1. Så varför avsätter varken staten eller huvudmännen ens en promille av budgeten till att beforska vilka metoder som verkligen fungerar i skolan?
  2. Jag vill avslutningsvis också reflektera något över arbetet med att beforska ett så brett område som ungdomar med allvarliga sociala problem och den hjälp de får efter avslutad institutionsvård.
  3. En tolkande och förståelsebaserad ansats erbjuder möjligheter att beforska vardagliga problem på mikronivå såväl som övergripande fenomen som exempelvis makt och kontroll.
  4. Det kan vi få om vi tar till vara på den forskning och erfarenhet som finns inom fältet och satsar på att beforska området ytterligare.
  5. Vi jobbar ganska mycket med materialet inomhus här på Kalmar länsmuseum med allt ifrån att rengöra föremål och skicka dem till konservator, men också ” beforska ” föremålen, alltså helt enkelt ta reda på vad det är som vi har hittat, säger arkeolog Ludvig Papmehl-Dufay.
  6. Vid Lunds universitet är limnologi sedan 2010 sammanfört med marinbiologi till ämnet akvatisk ekologi, som undervisas och beforskas vid universitetets biologiska institution.
  7. Annika Linde funderar lite, och säger att det krävs en uppsjö av tillstånd för att få göra sådan farlig forskning – säkerhetslaboratorier världen över sysslar med farliga ämnen som inte utan vidare får beforskas.
  8. Den existentiella terapin är att se som en variant av de humanistiska terapiformerna, vilka är beforskade och funna evidensgrundade och lika effektiva som andra terapiformer.
  9. – Vill man sluta röka om det är därför man väljer e-cigaretter så tycker jag man ska använda något av dem väl beprövade och beforskade praparaten som finns att köpa receptfritt på ett apotek idag.
  10. De fanns i en källare på universitetsbiblioteket i Helsingfors och beforskades på 1980-talet av Tord Andersson.
  11. – Det känns bra, det här är beforskat.
  12. – Det är beforskat att oro och stress utlöser den här typen av problem.
  13. Ungdomsbrottslighet är ett mycket beforskat område, men kunskaperna har inte omsatts i praktiken, säger Mats Löfving.
  14. Tittar vi på kunskapsområdet så är det inte så beforskat idag i Sverige, säger Karin Blomberg, professor på Örebro Universitet.
  15. – Jag tror att det har funnits en norm inom sjukvården att fokusera på män och mäns behov medan kvinnors olika specifika sjukdomar eller tillstånd inte har varit lika beforskat.
  16. För en del tillstånd är det väl beforskat om vilka tillstånd som har en bestämd återfallsrisk i brott, medan andra tillstånd knappast är utforskade alls.

Mina sökningar

Rensa mina sökord

Dagens namnsdag

 • Osvald
  Engelskt namn som består av betydelseelementen guld och härskare.
 • Evald
  Tyskt namn som består av betydelseelementen lag och härskare: rättsvårdare.

Mest sökta

föregående vecka

Hur böjs beforska?

verb
aktiv passiv
grundform att beforska att beforskas
nutid beforskar beforskas
dåtid beforskade beforskades
supinum har|hade beforskat har|hade beforskats
imperativ beforska
particip
presens beforskande
perfekt en beforskad
ett beforskat
den|det|de beforskade
Syns inte alla böjningar? Svep med fingret över tabellen.
/1004363/HBSynonymerMPU1
/1004363/HBSynonymerMPU2