/1004363/HBSynonymerPanorama
/1004363/HBSynonymerMobilTop

Visar resultat för befruktande, menade du befrukta?

Synonymer till befruktande

Hur upplevde du uppläsningen av befruktande?

eller
Mer innehåll nedan
/1004363/HBSynonymerMobilMid
Fortsätt scrolla

Liknande ord till befruktande

/1004363/HBSynonymerMobilBot

Är mobba en synonym till kujonera?

Hur används ordet befruktande?

  1. Egypten var ett i princip regnlöst land med en himmel som var tom på all befruktande vätska och därför omöjlig som manlig alstringsprincip.
  2. Det var mycket Björns förtjänst att alla forskarna utvecklade ett positivt och befruktande samarbete vilket gav en trivsam och stimulerande arbetsmiljö åt hela institutionen.
  3. Där kan nya arter utvecklas i lugn och ro på sin ö samtidigt som det är nära till nästa ö och ett befruktande utbyte.
  4. Utbytet mellan Japan och Sverige är befruktande för Euro Autotech och redan efter nyår ska det klara sig för egen maskin.
  5. Den viktigaste delen är knappen (ståndarknappen), som bildar det befruktande pollenet.
  6. Som lärare hade vistats en befruktande inverkan på de språkvetenskapliga studierna vid Uppsala universitet.
  7. Parvati uppfattas dels som den befruktande naturmodern, dels som den fruktansvärda världsförstörerskan, hämndens, nödens och farsoternas gudinna.
  8. Jämte en i övrigt synnerligen mångsidig verksamhet verkade Bastian genom sitt författarskap utomordentligt befruktande särskilt för folkpsykologin.
  9. Han klarlade hur människans ägg mognar, hur olika hormoner påverkar mognaden, och vid vilken tidpunkt äggen är mottagliga för de befruktande spermierna.
  10. Av hans föreläsningar i sistnämnda ämne mottog män sådana som Leopold von Ranke och Karl von Hase befruktande impulser.
  11. När den befruktande spermiens kärna packas upp inne i ägget byts protaminerna ut mot histoner och DNA kan åter bli aktivt.
  12. Seelencult und Unsterblichkeitsglaube der Griechen (2 band, 1890-94 ; 4:e upplagan 1907), blev Rohde bekant och verkade befruktande långt utanför de facklärdas krets.
  13. Reuterswärd fick motta Göteborgs stads förtjänsttecken den 4 juni 1948, med följande motivering: " Stadens förtjänsttecken till Eder är samtidigt ett tack för en långvarig och befruktande gärning som chef för ett av våra viktigaste tekniska verk.
  14. Ibsen och hon hade mycket att tacka varandra för ; hon gestaltade flera av hans viktigaste skapelser, medan hans dramer i hög grad verkade befruktande på hennes konst och gav henne möjlighet att utvecklas och fördjupas som skådespelare.
  15. I förra fallet innesluter första anlaget i sig självt orsaksmomenten för en abnorm utveckling, varvid en primär felaktig beskaffenhet kan föreligga antingen hos äggcellen eller hos den befruktande spermien eller hos bådadera, eller kan det betingande momentet ligga i kopulationen själv.
  16. Han införde i Tyskland studiet av den sanskritiska litteraturen och kom därigenom att verka befruktande på den indiska filologin och den indoeuropeiska språkvetenskapen, om han också med sin stridbara natur i språkfrågor kom i konflikt med sin store samtida Franz Bopp.
  17. I uppenbarelsen, som närmast är församlingen given i den heliga skrift, vet den sig äga den yttersta, aldrig uttömda, källan för hela sitt religiösa liv och tänkande av dogmatikern måste den därför kräva ej blott att han prövar de satser, som han framställer, inför uppenbarelsens norm, utan ock att han på ett originellt sätt ur den såsom källa alltjämt hämtar befruktande impulser för sitt tänkande.

Mina sökningar

Rensa mina sökord

Dagens namnsdag

 • Mikael
  Hebreiskt namn: Vem är som Gud? Namnet på en av ärkeänglarna i den kristna kyrkan.
 • Mikaela
  Femininform av det hebreiska namnet Mikael: Vem är som Gud?
 • Besläktade namn: Michel, Mickel, Miguel, Mike, Mikko, Michelle

Mest sökta

föregående vecka
/1004363/HBSynonymerMPU1
/1004363/HBSynonymerMPU2