/1004363/HBSynonymerPanorama
/1004363/HBSynonymerMobilTop

Synonymer till begagna sig av

/1004363/HBSynonymerMobilMid

Är jolm en synonym till lank?

Hur används ordet begagna sig av?

  1. Om någon får för sig att fullt ut begagna sig av friheten i Telias tappning innebär det ett styvt jobb med att informera sig om en i det närmaste oöverskådlig mängd priser och villkor.
  2. FN-stadgan understryker att varje medlemsland har rätt till självförsvar, och att både länder och allianser kan begagna sig av denna rätt.
  3. Men går det att begagna sig av historien på det sättet?
  4. Det är yrselframkallande, men stimulerande att begagna sig av denna mackapär som härrör ur medicinsk forskning.
  5. Betyder det att Volvo menar att det till exempel är okej för ett klädföretag att begagna sig av barnarbete i Asien, så länge det administreras av en underleverantör?
  6. Han tänkte själv inte begagna sig av den.
  7. Och det kan man göra enklast genom att gå över till en mer aggressiv marknadsföring än vad Vin & Sprit velat begagna sig av hittills.
  8. Samtidigt är torghandel, butiker, restauranger och caféer beroende även av de kunder som inte kan eller vill begagna sig av den i många fall ganska usla kollektivtrafiken.
  9. Dock stipulerades lika rätt för alla nationers fartyg att begagna sig av kanalen.
  10. Trots ett politiskt intresse kom han aldrig att begagna sig av sin riksdagsplats.
  11. Alla dessa gåvor som inte kvinnan tillåts begagna sig av eftersom barnafödandets gåva och moderskapet går före allt annat, resonerar Hurtig.
  12. Den sökande ska heller inte kunna eller på grund av sin fruktan inte vilja, begagna sig av sitt lands skydd.
  13. Rickard förstod sig dock inte att begagna sig av sin seger, och slutligen medlade påven Innocentius III ett stillestånd dem emellan.
  14. Bakgrunden var att amerikanarna i 20 år varit bittert delade i frågan om vilket monetärt systemet som nationen skulle begagna sig av.
  15. Inom spel betecknas bluffar som en del av de strategier spelarna kan begagna sig av för att skaffa fördelar gentemot de andra spelarna.
  16. Han sökte på det hela taget med framgång begagna sig av de europeiska makternas inbördes rivalitet för att utestänga deras inflytande i Marocko.
  17. Han var stort sett hänvisad till att begagna sig av allmogens pliktarbete och kunde inte använda soldater som sina kollegor i sunnanfjällska Norge.
  18. Hos en del av Finlands ämbetsmän uppenbarade sig efter skilsmässan från Sverige en benägenhet att till egen fördel begagna sig av de nya förhållandena.
  19. Den som vill begagna sig av möjligheten att få duscha kan göra det under sportcentrets ordinarie öppettider som är klockan 07-20 på vardagar och klockan 11-18 på helgerna.
  20. – Försvarsmaktens huvudfokus är att hjälpa dessa människor på plats i Afghanistan, men det kan finnas personer som på grund av säkerhetsläget inte har en möjligheten att begagna sig av de lösningarna.
  21. Efter Österrikes nederlag i det tyska enhetskriget 1866 ville det radikala partiet begagna sig av monarkiens allmänna upplösningstillstånd för att tvinga regeringen i Wien till förödmjukande eftergifter.
  22. I september 1864 blev La Marmora kungariket Italiens konseljpresident och utrikesminister och uppställde då som sitt mål att begagna sig av alla tillfällen att åt Italien vinna Venedig.
  23. Härigenom kom han i kontakt med höga frimurare, särskilt Elis Schröderheim, och verkar då ha fått idén att för egen vinning begagna sig av tidens ockulta intressen och vidskepelse.
  24. Han skyndade också att med iver begagna sig av sin nyförvärvade riksdagsmannarätt i riddarhuset och insattes vid riksdagarna 1755 och 1760 i sekreta utskottet som en av Hattarnas betrodde män.
  25. Inte minst har denna utveckling drivits på av att den tidigare feminismen kritiserats för att begagna sig av den vita medelklasskvinnans erfarenhet som norm (se till exempel Lugones & Spelman 1983).
  26. Att enbart begagna sig av B-fältet innebär till exempel svårigheter att ställa upp ekvationer för att bestämma området som bildar övergången mellan den magnetiska kroppen och resten av fältet.
  27. Han deltog i stormningen av Tuilerierna (10 augusti 1792) och kom, genom att falskeligen begagna sig av Bourdon de la Crosnières namn, in i nationalkonventet, där han tillhörde Dantons parti.
  28. På flera håll i världen skjuts den under dessa förhållanden långt in på sommaren, då jägaren bland annat kan begagna sig av en lockpipa för att få fågeln på nära håll.
/1004363/HBSynonymerMobilBot

Dagens namnsdag 2022-06-29

 • Peter
  Svensk form av det latinska namnet Petrus med betydelsen klippa.
 • Petra
  Femininform av det latinska namnet Petrus med betydelsen klippa.
 • Besläktade namn: Peder, Pedro, Petri, Petrus, Pierre, Pieter, Piotr, Petter

Mina sökningar

Rensa mina sökord

Mest sökta

föregående vecka
/1004363/HBSynonymerMPU1
/1004363/HBSynonymerMPU2