/1004363/HBSynonymerPanorama
/1004363/HBSynonymerMobilTop

Visar resultat för behållen, menade du behålla?

Synonymer till behållen

Hur upplevde du uppläsningen av behållen?

eller
Mer innehåll nedan
/1004363/HBSynonymerMobilMid
Fortsätt scrolla

Liknande ord till behållen

behållen i sammansättningar

/1004363/HBSynonymerMobilBot

Är hädare en synonym till heretiker?

Hur används ordet behållen?

  1. Borgen är ytterst väl behållen.
  2. Delar av stadsbefästningen med två torn är väl behållen.
  3. Han efterlämnade en behållen förmögenhet på 84 302 daler..
  4. Den gamla staden omges av en väl behållen stadsmur med vallgrav.
  5. Staden är omgiven av en väl behållen stadsbefästning med torn och två stadsportar.
  6. Scheibbs präglas av en medeltida stadsbild med en väl behållen stadsmur från 1495.
  7. Notarum Explicatio i geometriska jordeboken sammanfattar: god åker och äng, mestadels behållen för köld.
  8. Lars Montén efterlämnade vid sin död en behållen förmögenhet på 812.234 riksdaler, varav Alviksanläggningen värderades till 349.944 riksdaler.
  9. En kanadensisk studie visar nu att en högre behållen hormonhalt upp i åldrarna låter männen behålla mer muskelmassa, de får ha kvar sin styrka.
  10. Taket täckt med näver och torv. ” I linje med detta hus fanns en äldre stuga som var ” någorlunda behållen ” och nyttjades som bod.
  11. ” Engelholm är den andra fläcken som möter (Båstad var den första) och haver tillförne haft en tämmelig hop innevånare, men den orten är nu mest avbränd av vådeld, så att icke fjärde parten behållen är.
  12. Olof Broman tillägger: ” Thenna stenen, at icke aldeles förnötas, uti ingången i wapenhuset som syntes ske ; lät kyrkoherden H. Lars Elfvik, A: 1726 ; efter min begiäran, som war hans Moders Cousin, uttaga, och resa honom up utanföre södre wapnhuse-dören på kyrkogården ; ther han än står behållen. ” Bromans uppgift bekräftas av en begravningsnotis för en ung man avliden i Norrala den 27 juni 1726: ” Och begrofs Andreas emellan sielfwa Kyrkio-trapporne och ther Rune-hällen står uprest (…) ”.
  13. " I Åkers socken haver fordom varit en annan liten och mycket gammal kyrka, Ärja nämner, på en tämligen hög backe ovanför landsvägen, en halv mil från Gripsholm belägen, och i första kristendomen av grov gråsten uppmurad, men omsider av ålder förfallen, och nu yttermera för 100 åhr sedan aldeles ödelagd och förstörder, så att man allenast nedersta muren med sin grundval till efterdöme behållen är, sedan dess församlingsledamöter begynt hålla gudstjänst ihop med åkerboerna i Åkers kyrka, där biskoparna i Strängnäs äro deras herdar ".
  14. dato allenast tillstädes såsom svarande Hr Dreffenfelt, derved Cronones befallningsman Ungen utvisade fundamentet af ett gammalt hus, som han förmente i fordna tider varit hållet för ett slott och varit kalladt Jernahus, liggandes rätt nätt intill sjön Wänern, synandes tecken efter wallar och murar, hwarpå ock är funnet styckekulor, hwaraf en ännu finnes behållen hos skuteskepparen Hans Pete, deraf Cronones befallningsman wille sluta, att densamma för sig sjelf afdelade park eller mark, som kallas Jerna, tillförene warit Cronogods, wiljandes stabiliera sin mening med Jon Månssons i Gulleberg berättelse, hwilken efter sin fader Måns Jonssons: som war en gammal och trovärdig nämndeman: ord relaterade, det hans fader: nl.

behållen i ordbok från 1870

Mina sökningar

Rensa mina sökord

Dagens namnsdag

 • Linus
  Latinskt namn med oviss betydelse, eventuellt grekiskt ursprung.

Mest sökta

föregående vecka
/1004363/HBSynonymerMPU1
/1004363/HBSynonymerMPU2