Vad betyder behörigen?

Mer innehåll nedan
Fortsätt scrolla

Hur används ordet behörigen?

   1. - De gäller frågor som styrelsen har att besluta om och måste tas upp vid behörigen sammankallade styrelsesammanträden.
   1. Althusius om glänsande dialektisk begåvning vittnande skrifter har först i vår tid grundligt analyserats och behörigen värdesatts av O. Gierke, i " Johannes Althusius und die Entwicklung der naturrechtlichen Staatstheorien" (1880).
   1. Enligt art. 3 § 1 skall transportören före och vid resans början försätta fartyget i sjövärdigt skick, behörigen bemanna och utrusta fartyget samt försätta alla lastutrymmen i sådant skick att de säkert kan förvara och transportera godset.
   1. Bortfraktaren det vill säga den som yrkesmässigt eller mot ersättning, åtar sig att med fartyg befordra passagerare eller resgods ska se till att fartyget är sjövärdigt, vari också innefattas att det är behörigen bemannat, provianterat och utrustat, samt att passageraren och resgodset befordras skyndsamt och tryggt till bestämmelseorten.
   1. Därvid gjordes dock det förbehåll att anhållan skulle hos Kunglig Majestät göras att 1664 års jaktstadga, efter att ha blivit behörigen översedd och förbättrad på det sätt som överensstämde med vars och ens rättigheter, skulle till allmän efterrättelse få gälla till nästföljande riksdag, då vart stånd, ifall något vore att däremot påminna, hade tillfälle att söka ändring.

Mina sökningar

Dagens namnsdag

Tekla

Grekiskt namn som består av betydelseelementen gud och rykte..

Tea

Kortform för de grekiska namnen Dorotea, Guds gåva, Teodora, Guds gåva, och Teresia kvinna från ön Thera..

Hur böjs behörigen ?

adverb
oböjligt behörigen