/1004363/HBSynonymerPanorama
/1004363/HBSynonymerMobilTop

Synonymer till bemyndiga

Hur upplevde du uppläsningen av bemyndiga?

eller

Vad betyder bemyndiga?

Bygger på Bonniers svenska ordbok av Peter A. Sjögren, Iréne Györki och Sten Malmström, 10:e upplagan 2010

Om det rör sig om två olika ord med samma stavning så markeras detta med en skiljelinje, se t ex ”negativ”.

Uttal skrivs alltid inom klamrar [-]. Ibland ligger uttalet i texten men oftast under rubriken ”Hur uttalas?”.

Streck under bokstav innebär att det är där betoningen på ordet ska ligga.

||-tecken markerar att böjningsändelse följer. Ändelserna ska läggas direkt till uppslagsordet: ”ring … || ‑en; -ar” ska uttydas: ”(en) ring bestämd form singularis ringen, obestämd form pluralis ringar”. Om uppslagsordet ändrar form vid en viss böjning, skrivs hela ordet eller åtminstone stammen om, t.ex. ”jätte -n; jättar”, ”överförd ‑fört.” Ord som slutar på –are är dock undantagna från denna regel.
Det finns en del inkonsekvenser på det här området, orsakade av sparsamhet med utrymme i boken, i det här fallet att inte sätta ut identiska böjningsuppgifter flera gånger i en artikel. Regeln i de allra flesta fall är att en punkt ”ärver” böjning uppåt i texten, d v s om det ligger en böjning under punkt 2 men ingen under punkt 1 så gäller punkt 2:s böjning för båda, men regeln är alltså inte 100-procentig.

Mer innehåll nedan
/1004363/HBSynonymerMobilMid
Fortsätt scrolla

Liknande ord till bemyndiga

/1004363/HBSynonymerMobilBot

Är fial en synonym till tornspets?

Hur används ordet bemyndiga?

  1. Kanske bör vi bemyndiga dem att med hjälp av skolan själva förvalta sina egna resurser på bästa sätt.
  2. Den anonyma ägaren reserverade sig mot beslutet att bemyndiga styrelsen att genomföra nyemissionen till Mannerheim.
  3. Han såg ingen polarisering mellan gudomligt och mänskligt och menade att det handlade om att religiöst bemyndiga människor.
  4. Uttolkningar skall i stället bemyndiga människor här och nu.
  5. Ordet kanonisering härleds ur grekiskans kanonizein ’ reglera ’, ’ bemyndiga ’.
  6. ” Riksdagen har redan beslutat bemyndiga regeringen att då gå vidare med utveckling och anskaffning av ett antal av nästa generations Gripen.
  7. Majoriteten i utskottet sade däremot nej till att bemyndiga regeringen att ta beslut om hur försvarets logistik, till exempel verkstäder, ska skötas.
  8. Den höga fördragsslutande parten kan bemyndiga en eller flera olika företrädare att genomföra förhandling, signering och ratificering av ett fördrag.
  9. Det är Europeiska unionens råd som ger bemyndigande att inleda förhandlingar, utfärda förhandlingsdirektiv, bemyndiga undertecknande och ingå avtal på unionens vägnar.
  10. Kommissionen kan i vissa fall också bemyndiga en eller en grupp av ledamöter att på kommissionens vägnar utföra vissa funktioner eller fatta vissa beslut.
  11. Oktroj (franska: octroi, från medeltidslatinets auctorizāre, " bemyndiga"), är ett av en statsmakt meddelat berättigande att utöva viss ekonomisk verksamhet, som dessförutan icke skulle varit tillåten.
  12. – Socialdepartementet skulle kunna bemyndiga exempelvis Läkemedelsverket att ge dispens i den här situationen, tills man har utrett och sett om lagstiftningen är för restriktiv när det gäller den här typen av innovativa behandlingar.
  13. Eftersom endast stater kan underteckna fördraget utfärdade Europeiska unionens råd den 27 maj 2013 ett beslut om att bemyndiga Europeiska unionens medlemsstater att i Europeiska unionens intresse underteckna vapenhandelsfördraget.
  14. Advokaten, John Foreman, vädjar via nätmäklaren Avanzas sparekonom Claes Hemberg om att aktieägare som gjort förluster på Northland-aktier köpta före den 23 januari 2013 ska höra av sig och bemyndiga honom att föra deras talan.
  15. Under Ochabs styre var processen efter den stalinistiska " islossningen" på god väg, men han spelade också en roll i att bemyndiga det våldsamma undertryckandet av arbetarrevolten i Poznań i juni.
  16. Om verkställande direktören inte är bosatt här i landet, skall det utländska företaget enligt 10 § 2 st. LUF bemyndiga och till registreringsmyndigheten anmäla en i Sverige bosatt person som får ta emot delgivning på det utländska företagets vägnar.
  17. Konstitutionell nödrätt kan också, liksom i Norge alltsedan 1940, innefatta att militären kan ingripa till skydd för liv och hälsa vid akuta situationer, medan det i länder som exempelvis Sverige åligger regeringen att först avgöra om ett väpnat angrepp pågår och därefter bemyndiga Försvarsmakten att agera och enligt Advokatsamfundet saknar Sverige utrymme för konstitutionell nödrätt ; Sverige har, med en förhållandevis ung grundlag, konstitutionell krisberedskap med undantagsbestämmelser för krisförhållanden.
  18. Det innebär att nödvändiga ändringar görs i den nationella lagstiftningen samt att ratificeringen av fördraget bemyndigas.
  19. Detta förfarande innebär att minst nio medlemsstater direkt bemyndigas att upprätta ett fördjupat samarbete genom att underrätta Europaparlamentet och kommissionen.
  20. Socialdemokraternas modell, som är hämtad från Israel, innebär att staten certifierar så kallade inkubatorer, som bemyndigas att ge stöd till projekt som inkubatorn bedömer som intressanta.
  21. Enligt regeringsformen (RF) kan regeringen och kommunerna bemyndigas av Sveriges riksdag att i riksdagens ställe meddela föreskrifter som annars ankommer på riksdagen att meddela.
  22. I de fall unionsakter antas för att vidareutveckla Schengenregelverket, och Irland och Storbritannien väljer att avstå från att delta, bemyndigas Schengenområdet direkt att inleda ett fördjupat samarbete.
  23. Han bemyndigade också uppsättandet av partisanförband vilka skulle operera bakom fiendens linjer.
  24. – Kommuner är inte bemyndigade att fatta sådana här beslut, berättar länsassessor Fredrik Östensson på länsstyrelsen.
  25. Både regimen och oppositionen ska enligt planen utse bemyndigade förhandlare som Kofi Annan kan kontakta.
  26. Istället bemyndigade kongressen 20 grevskap vid indiangränsen att sätta upp frivilliga hemvärnskompanier (minutemen).
  27. Krigslyckan vände dock lika fort när bemyndigade USA och dess allierade att befria Sydkorea.
  28. Den 12 juli 2010 bemyndigade Europeiska unionens råd för första gången upprättandet av ett fördjupat samarbete.
  29. Krigsministern James Seddon beundrade Mosby och han bemyndigade honom att rekrytera en egen kavalleribataljon som öronmärktes för jägaroperationer.
  30. Augustus bemyndigade provinsen Asia att i Pergamon uppföra ett åt honom och gudinnan Roma (Dea Roma) helgat tempel.
  31. Man ska komma ihåg att läkare faktiskt är bemyndigade att förskriva narkotika, säger Gunnar Hermansson, som också är aktiv i Svenska narkotikapolisföreningen.
  32. Myndigheten bemyndigade 2011 även fiskerikontrollfartyg från Royal Navy att på irländskt fiskeriterritorium utföra fiskerikontroll av brittiska, spanska och franska fiskefartyg.
  33. Ingenjörskårens historia går tillbaka till 1775, innan självständighetsförklaringen skrivits, då den kontinentala kongressen den 16 juni bemyndigade inrättandet av posten som chefsingenjör för armén.
  34. Då Torlak som biskop återkom till Island, hade han med sig öppna brev från ärkebiskopen, vilka bemyndigade honom att överta patronatsrätten över de isländska privatkyrkorna.
  35. Den 10 mars 2011 bemyndigade rådet tjugofem medlemsstater (alla utom Italien och Spanien) att upprätta ett fördjupat samarbete om ett enhetligt patentskydd utan några villkor för deltagande.
  36. Det visade sig vara för få soldater under för kort tid och i juli samma år bemyndigade kongressen uppsättandet en frivillig armé om en halv miljon soldater.
  37. Otydligheten har lett till en hets där folk känner sig bemyndigade att ta lagen i egna händer och skälla ut de som cyklar i centrum, fast de faktiskt har haft rätt att cykla där.
  38. Senator Thomas Hart Benton från Missouri framlade därför i slutet av 1831 en motion vilken bemyndigade president Andrew Jackson att organisera ett beridet jägarförband av frivilliga till gränsens försvar.
  39. Den 2 april 1981 bemyndigade Sveriges regeringen i ett beslut chefen för jord­bruksdepartementet att tillkalla en särskild utredare, för att överväga förutsättningarna för olympiska vinterspel i Falun och Åre 1988.
  40. Som ett led i Virginias och Ohiokompaniets kamp med Nya Frankrike om kontrollen över Ohiodalen, bemyndigade kolonin Virginias lagstiftande församling i januari 1754 guvernör Robert Dinwiddie att uppställa ett regemente provinstrupper.
  41. År 1902 sände Bahá ' u' lláhs son och bemyndigade uttolkare ett meddelande till bahá ' íerna i Chicago där han bad dem använda namnet" Andligt råd " på den lokala styrande organisation de upprättat.
  42. Londonregeringen bemyndigade därför Virginias guvernör att förläna Ohiokompaniet 200 000 engelska tunnland (809 km2) mark väster om Appalacherna, på villkor att kompaniet inom sju år byggde ett fort och bosatte 200 nybyggare.

bemyndiga i ordbok från 1870

Mina sökningar

Rensa mina sökord

Dagens namnsdag

 • Jennifer
  Engelskt namn som antagligen kommer från det walesiska namnet Guinevere: vit våg.
 • Jenny
  Smekform för det engelska namnet Jane: Herren är nådig. Även en kortform av det engelska namnet Jennifer: vit våg.
 • Besläktade namn: Jennie, Jenni

Mest sökta

föregående vecka

Hur böjs bemyndiga?

verb
aktiv passiv
grundform att bemyndiga att bemyndigas
nutid bemyndigar bemyndigas
dåtid bemyndigade bemyndigades
supinum har|hade bemyndigat har|hade bemyndigats
imperativ bemyndiga
particip
presens bemyndigande
perfekt en bemyndigad
ett bemyndigat
den|det|de bemyndigade
Syns inte alla böjningar? Svep med fingret över tabellen.
/1004363/HBSynonymerMPU1
/1004363/HBSynonymerMPU2