/1004363/HBSynonymerPanorama
/1004363/HBSynonymerMobilTop

Visar resultat för bemyndigad, menade du bemyndiga?

Synonymer till bemyndigad

Hur upplevde du uppläsningen av bemyndigad?

eller

Definition av bemyndigad

  1. person som har befogenhet eller auktorisation
Mer innehåll nedan
/1004363/HBSynonymerMobilMid
Fortsätt scrolla

Liknande ord till bemyndigad

/1004363/HBSynonymerMobilBot

Är memetekel en synonym till omen?

Hur används ordet bemyndigad?

  1. Tjänstemannen har i sin yrkesutövning varit bemyndigad att fatta provisoriska beslut om sjukersättning.
  2. Alla aktioner som utförs av ISM ska vara bemyndigad av palestinier.
  3. Ett ombud är en bemyndigad person som genom fullmakt företräder någon annan.
  4. På svenska finns Valda dikter (bemyndigad tolkning av Teresia Eurén, Bonnier, 1930).
  5. Som påvlig legat var han bemyndigad med den andliga kampen mot katarernas kätteri under Albigenserkriget.
  6. Det vill säga hyresgästen är bemyndigad att själv sköta och bestämma när man vill måla eller byta golv i sin lägenhet.
  7. Skriven rätt är de skriftliga och för det bemyndigad instans antagna rättsregler som gäller i ett visst rättssystem.
  8. Dagordningen anger i vilken turordning frågorna ska behandlas och sammanställs vanligen av ordföranden, sekreterare eller bemyndigad tjänsteman beroende på organisationens stadgar.
  9. 1972 blev han bemyndigad av Unesco att inventera det arkitektoniska arvet i Fès, efter att staden hade kommit med på Unescos världsarvslista.
  10. 1950 blev Wilbert Smith bemyndigad av Kanadas kommunikationsdepartement att leda " Projekt Magnet", världens första officiella, vetenskapliga undersökningsorgan för UFO, geomagnetism, gravitation, mm.
  11. 1527 nämnes Ture Arvidsson såsom av Gustav Vasa bemyndigad att rådslå med allmogen i Småland om den påbjudna gärden till riksens gälds betalning.
  12. – Läget vi är i landet är att vi behöver en påskrift från en bemyndigad regering, och det har vi inte just nu, säger SOK:s verksamhetschef Peter Reinebo till Radiosporten.
  13. Förordnad och bemyndigad av sin mästare Yasutani-roshi att undervisa, stiftade Kapleau The Zen Center i Rochester, New York, USA och blev dess ledare.
  14. Istället tog han säte på svenska Riddarhuset ; han blev alltså ovanligt nog bemyndigad som riksdagsman i både Sverige och Danmark, vilket kommenterades av hans samtid.
  15. Kungen fick, menade Geijer, före feodalismen sin dömande makt från sin roll som religiös ledare och var i denna egenskap inte bemyndigad att straffa, endast förlika.
  16. – De enda val jag känner mig bemyndigad att kommentera... är de val som kommer att övervakas av FN, säger de Mistura och syftar på val som ska hållas i Syrien efter ett fredsavtal.
  17. SACEUR har direktkontakt till samtliga medlemsstaters försvarsstabschefer (eller motsvarande) och är bemyndigad att kommunicera direkt med medlemsstaternas myndigheter enligt eget bedömande för att skapa förutsättningar för sin uppgift.
  18. ' Abdu ' l-Bahá utnämnde i sitt testamente sin äldste dotterson, Shoghi Effendi Rabbani (1896 – 1957), till sin efterträdare, Beskyddare av Saken samt till bemyndigad uttolkare av Bahá' u ' lláh.
  19. Inte utan besvär lyckades han få företräde hos kejsaren i Peking, och kunde undgå att omedelbart avvisas och alla missionärernas utvisning endast genom att tillkännage några av de lättnader av tillståndet «Ex illa die » han var bemyndigad att göra, och förespeglade Kangxi-kejsaren att påven nog skulle ge fler tillstånd.
  20. Som exempel kan nämnas Skriet från vildmarken som översattes först av Mathilda Drangel (1907, Bohlins förlag(9:e upplagan 1925 ; senare omnämnd som bemyndigad översättning) och åter av Ernst Grafström(1914, med titeln När vildmarken kallar), Tom Wilson(1916), Anders Saxon(1919, med titeln När vildmarken kallar), Hans G. Westerlund(1947), Ernst Ekwall(1948), Olov Jonason(1959), Brita och Alf Agdler(1963), Gustav Sandgren(1966), Kerstin och Olle Backman(1988), Ingalill Behre(1989) samt Maj Bylock(1999).

Mina sökningar

Rensa mina sökord

Dagens namnsdag

 • Anders
  Svensk variant av det grekiska namnet Andreas: man eller manlig.
 • Andreas
  Grekiskt namn som betyder man eller manlig.
Besläktade namn: Nanne, Antti, Antero, Ante, Andy, Andris, Andrew, Andres, Andrej, Andras

Mest sökta

föregående vecka
/1004363/HBSynonymerMPU1
/1004363/HBSynonymerMPU2