/1004363/HBSynonymerPanorama
/1004363/HBSynonymerMobilTop

Synonymer till besjäla

Hur upplevde du uppläsningen av besjäla?

eller
Mer innehåll nedan
/1004363/HBSynonymerMobilMid
Fortsätt scrolla

Liknande ord till besjäla

/1004363/HBSynonymerMobilBot

Är hädare en synonym till heretiker?

Hur används ordet besjäla?

  1. - Jag har vuxit upp med den brittiska musiken som kom i början av 80-talet och det vore kul om det kunde få besjäla mina låtar.
  2. Ett till barnslighet gränsande ärligt uppsåt som tycks besjäla all musik han vidrör.
  3. Det är ett både drömartat och sentimentalt sätt att besjäla stenlandskapet.
  4. Jag tror helt enkelt att det ligger i vår natur att besjäla vår omgivning.
  5. – Det borde hända oftare att eleven får designa, göra om och besjäla sin skolgård, säger Erik Vestman.
  6. Det är ingen gängse metod inom naturvetenskapen, men kanske måste vi besjäla naturen för att bry oss om den.
  7. Konstnären har bland annat uppmärksammats för sitt arbete med att besjäla och levandegöra gamla blunddockor genom att gjuta dem i betong.
  8. Maurer var en utpräglad visionär med en unik förmåga att ta till sig de senaste, tekniska innovationerna – som till exempel LED – vilka han använde för att besjäla sina experimentella lampkoncept.
  9. Mycket av djurens beteenden kan förklaras på annat sätt än med äkta inlevelse, men människor har en tendens att besjäla djur (och ibland även döda ting) mer än vad som kan försvaras vetenskapligt.
  10. I samarbete med en lärarkår som han förstod att besjäla med sina idéer, gjorde han sin skola mycket olik en vanlig, mera närmad hemmet och arbetslivet och framför allt ordnad efter den bärande idé som han kallade " koncentration".
  11. Jag besjälas av allas lika rätt inför lagen.
  12. -Kommissionen består av en typ av kader som lite grand besjälas av att få organisationen att fungera, och besjälas av afrikanska frågor.
  13. Penn-trollens blickar i den stund de inte kan besjälas längre.
  14. De som besjälas av samma idéer som gärningsmännen i Paris finns i olika länder.
  15. Skapelsen besjälas: broder Sol, syster Måne, syster Vatten, broder Eld, moder Jord och syster Död.
  16. I Nordisk familjebok heter det: " S:s dikter besjälas af lefvande kärlek till frihet och fosterland.
  17. I princip skulle hela djurvärlden besjälas, om än i olika grad – från apor ända ner till enklare organismer.
  18. I uttalandet försäkrar Samuelsson att hon besjälas av allas lika rätt inför lagen och att det är absurt att påstå att hon särbehandlat Payex-ägaren Max Hansson i samband med ett strandskyddsärende.
  19. Hans min var minen hos en betjänt, som efter att under ett stort antal år ha utvecklat sin hjärna genom fiskdiet nu besjälas av en vördnadsfull iver att få ställa nämnda hjärna till sin unge herres förfogande.
  20. På sådant sätt är Nietzsche konsekvent i sin aristokratiska individualism, som inte vet av något annat mål för den stora massan än som medel för de få, för de starka, hänsynslösa, som besjälas av sin " vilja till makt" och " distansens patos".
  21. Detta arbete som enligt Foscolos brev till Alfieri tillkommit under tre år av sorger och landsflykt, besjälas av en glödande frihets-och fosterlandskärlek, och det äger med all sin skepsis och förtvivlan en rikedom på poetiska drag som väl förklarar dess stora och snabba spridning.
  22. Alla är besjälade av att nå tvåprocentsmålet.
  23. – Men viktigast – de bör vara besjälade av att hjälpa människor!
  24. Och skogen, den besjälade naturen, spelar också en viktig roll i berättelsen.
  25. – Jag tror att alla är besjälade av att det måste gå ganska fort.
  26. Men vi är alla besjälade av att försöka lösa det här, säger han.
  27. I vår tid hänger samlingarnas existens på ett fåtal besjälade människors hängivna vård.
  28. Men det finns en risk att folk som inte är besjälade söker sig hit.
  29. – Men jag tror att alla är besjälade av att det måste gå ganska fort.
  30. Även om alla ting är besjälade har själarna olika grad av komplexitet.
  31. Några av hans skisser är även besjälade av en viss lyrisk humor.
  32. Mona Sahlin, en av de mest besjälade i kampen mot främlingsfientlighet och rasism, försökte ta debatten.
  33. -Det är bra att människor som är besjälade att driva skola och vård ska få göra det.
  34. Antroposofer anser växter indirekt besjälade, en tro som tar sig uttryck i biodynamiskt jordbruk.
  35. Religionen kretsar kring besjälade naturkrafter och den viktigaste religiösa ritualen var att offra björnar.
  36. I dessa reformförsök stod den fromme, av pastoral nitälskan besjälade Ricci vid storhertigens sida.
  37. Grunderna i religionen är shamanismen och att alla ting och väsen uppfattas som besjälade.
  38. Jessica Kriesz och Peter Severin kom från Danmark och blev besjälade av byggnaden som kan vara nordens största korsvirkeshus.
  39. De allra flesta jobbar helt ideellt, besjälade av att vilja ge de allra bästa förutsättningarna för idrottens verkliga hjältar.
  40. Dess nihilistiska anhängare väljer att blidka Dibuk genom att offra sig själva eller andra besjälade varelser.

Mina sökningar

Rensa mina sökord

Dagens namnsdag

 • Asta
  Kortform av det nordiska namnet Astrid som består av betydelseelementen asagud och skön eller älskad: älskad av asagudarna.
 • Astrid
  Nordiskt namn som består av betydelseelementen asagud och skön eller älskad: älskad av asagudarna*.
Besläktade namn: Estrid

Mest sökta

föregående vecka

Hur böjs besjäla?

verb
aktiv passiv
grundform att besjäla att besjälas
nutid besjälar besjälas
dåtid besjälade besjälades
supinum har|hade besjälat har|hade besjälats
imperativ besjäla
particip
presens besjälande
perfekt en besjälad
ett besjälat
den|det|de besjälade
Syns inte alla böjningar? Svep med fingret över tabellen.
/1004363/HBSynonymerMPU1
/1004363/HBSynonymerMPU2