/1004363/HBSynonymerPanorama
/1004363/HBSynonymerMobilTop

Synonymer till beslutande myndighet

/1004363/HBSynonymerMobilMid

Är jolm en synonym till lank?

Hur används ordet beslutande myndighet?

  1. Länsstyrelsen som är beslutande myndighet i ärenden av detta slag avslog den avlidnes begäran då tillräckligt starka skäl för bifall enligt dess uppfattning icke förelåg.
  2. Till och med beslutande myndighet tycker lagen är konstig.
  3. I alla sådana fall måste den som berörs kontakta beslutande myndighet (competent authority).
  4. I det läget blir länsstyrelsen högsta civila beslutande myndighet, och en rad lagar träder i kraft.
  5. På landet utgjordes ett fattigvårdssamhälle av flera kommuner och dess beslutande myndighet var fattigvårdsfullmäktige.
  6. Detta regleras i körkortslagen och sker i ett separat administrativt förfarande där Transportstyrelsen är beslutande myndighet.
  7. Under dessa stiftsstyrelser organiserade församlingarna traktens folkundervisning, med kyrkostämman som beslutande myndighet, och skolrådet som tillsynsmyndighet.
  8. Traktens folkundervisning organiserades av församlingarna under dessa stiftsstyrelser, med kyrkostämman som beslutande myndighet och skolrådet som tillsynsmyndighet.
  9. En god man i detta sammanhang utses av kommunfullmäktige och kan komplettera förrättningslantmätaren som beslutande myndighet i lantmäteriförrättningar.
  10. Två gånger om året hålls exempelvis representantskap av LO, som i representantskapet har sin lägre, i kongressen sin högre beslutande myndighet.
  11. Men efter att de boende i Vansbron lämnat in en protest mot hastighetsökningen till Länstyrelsen som är beslutande myndighet i frågan kan nu de byråkratiska kvarnar börja mala igen.
  12. Men efter att de boende i Vanbron lämnat in en protest mot hastighetsökningen till länsstyrelsen som är beslutande myndighet i frågan så kan nu de byråkratiska kvarnarna börja mala igen.
  13. Rådets huvuduppgifter är att tolka och informera om innebörden av god ortnamnssed () samt ge vägledning och rekommendationer till beslutande myndighet för att underlätta beslut i konkreta fall.
  14. Styrande utskott var " Stora areopagen", " Mindre areopagen" (sällskapets högsta vittra domstol, som ordnade tävlingar, tilldömde pris och granskade de skrifter som sällskapet ämnade publicera) samt " Hemliga areopagen" (sällskapets i sista hand beslutande myndighet).
  15. Pontifices (latin, plural av pontifex), " överpräster ’, kallades i Rom medlemmarna av ett prästerligt kollegium, Collegium Pontificum, vilket, under romerska senaten, som högsta beslutande myndighet i fråga om kulten, hade inseendet över hela offertjänsten samt över iakttagandet av alla offer, heliga bruk och föreskrifter.
/1004363/HBSynonymerMobilBot

Dagens namnsdag 2022-06-27

 • Selma
  Keltiskt namn, ursprungligen ett ortsnamn, med betydelsen vacker utsikt.
 • Fingal
  Keltiskt namn med betydelsen ljus främling.

Mina sökningar

Rensa mina sökord

Mest sökta

föregående vecka
/1004363/HBSynonymerMPU1
/1004363/HBSynonymerMPU2