Mer innehåll nedan
Fortsätt scrolla

Är frankt en synonym till oförsagt?

Hur används ordet bespisa?

   1. Vid vattnet fanns en mindre kvarn där Spinnhusets malde det spannmål som de tilldelades för att bespisa fångarna.
   1. För att även barn från fattiga förhållanden skulle ha möjlighet att gå i denna barnskola inrättades ett fattigbord som skulle bespisa dessa.
   1. Tre trappor upp ligga skolsalar, slöjdsalar för manlig och kvinnlig slöjd, ett stort kollegierum samt ett kök, där fattiga skolbarn komma att bespisas.
   1. De fick ligga på hackad halm och bespisades med kornbröd, en fisk från älven samt rovor.
   1. År 1573 uppfördes en särskild byggnad för ändamålet, Kommunitetsbyggningen (vid sidan av universitetsbyggningen eller Studiegården), där de 100 studenterna bespisades två gånger om dagen och därjämte höll disputationsövningar på latin.

Mina sökningar

Dagens namnsdag

Börje

Yngre svensk variant av namnet Birger: vårdare, hjälpare..

Birger

Fornsvenskt namn med betydelsen hjälpare eller vårdare..

Hur böjs bespisa ?

verb
aktiv passiv
grundform att bespisa att bespisas
nutid bespisar bespisas
dåtid bespisade bespisades
supinum har|hade bespisat har|hade bespisats
imperativ bespisa
particip
presens bespisande
perfekt en bespisad
ett bespisat
den|det|de bespisade