/1004363/HBSynonymerPanorama
/1004363/HBSynonymerMobilTop

Synonymer till beteckningssätt

Hur upplevde du uppläsningen av beteckningssätt?

eller
Mer innehåll nedan
/1004363/HBSynonymerMobilMid
Fortsätt scrolla

beteckningssätt är sammansatt av

/1004363/HBSynonymerMobilBot

Är mobba en synonym till kujonera?

Hur används ordet beteckningssätt?

  1. Ett annat beteckningssätt är formula_11 (av engelska ceiling ’(inner) tak ’).
  2. Andra beteckningssätt för log10 a är log a och lg a.
  3. Av dessa två beteckningssätt är Omvänd polsk notation det mest använda.
  4. Detta beteckningssätt gäller även vid orden för tusen, miljon och så vidare.
  5. Andra beteckningssätt förekommer ibland, där formula_12 skrivs C (n, k), nCk eller formula_14.
  6. Butylgruppen ges ibland beteckningen Bu och med detta beteckningssätt kan formeln för tributyltennhydrid skrivas Bu3SnH.
  7. Inom andra mikrovågdiscipliner, till exempel radiolänkteknik, försöker man göra sig fri från detta nu föråldrade beteckningssätt.
  8. Detta beteckningssätt kommer sig av att ofta objekten i kategorin består av mängder med någon extra struktur, och morfismerna består av funktioner mellan objekt som uppfyller något villkor med avseende på strukturerna.
  9. Hill utövade en stor vetenskaplig författarverksamhet särskilt inom matematiken, där hans främsta arbete är Matheseos fundamenta nova analytica (1860-69), vilket dock på grund av en svårtillgänlig form och originellt beteckningssätt varit föga känt.
  10. Genom införande av ett förkortat beteckningssätt för linjers och ytors ekvationer lyckades han frigöra rumsstorheternas analytiska uttryck från beroendet av koordinataxlarnas läge och därigenom skapa en metod, som förenade det analytiska och det geometriska betraktelsesättets fördelar.
  11. En annan orsak för det parenteslösa bruket är att det ofta är mer intuitivt att betrakta applikation och sammansättning av operatorer som ett slags multiplikation, varvid man strävar efter ett beteckningssätt som påminner om det man skulle förvänta sig för matriser.
  12. I äldre litteratur förekommer beteckningssättet a:b, och i engelskspråkig litteratur och på räknedosor används a÷b.
  13. Han fann en ny lösning av fjärde gradens ekvationer och införde beteckningssättet med exponenter och lade därigenom grunden till räkningen med potenser.
  14. I radiolänksammanhang benämnes bandet 4 GHz-bandet och man bekymrar sig inte alls om vilka delband som skulle kallats S eller C enligt det föråldrade beteckningssättet.
  15. Så förbättrade han väsentligen det algebraiska beteckningssättet genom att konsekvent använda bokstäver även för att utmärka de bekanta storheterna i en ekvation och genom att införa lämpligare symboler för de obekanta storheternas potenser i stället för de äldre osystematiska tecknen.

Mina sökningar

Rensa mina sökord

Dagens namnsdag

 • Mikael
  Hebreiskt namn: Vem är som Gud? Namnet på en av ärkeänglarna i den kristna kyrkan.
 • Mikaela
  Femininform av det hebreiska namnet Mikael: Vem är som Gud?
 • Besläktade namn: Michel, Mickel, Miguel, Mike, Mikko, Michelle

Mest sökta

föregående vecka

Hur böjs beteckningssätt?

substantiv
singular plural
obestämd form bestämd form obestämd form bestämd form
nominativ ett beteckningssätt beteckningssättet beteckningssätt beteckningssätten
genitiv ett beteckningssätts beteckningssättets beteckningssätts beteckningssättens
Syns inte alla böjningar? Svep med fingret över tabellen.
/1004363/HBSynonymerMPU1
/1004363/HBSynonymerMPU2