/1004363/HBSynonymerPanorama
/1004363/HBSynonymerMobilTop

Synonymer till betesvall

Hur upplevde du uppläsningen av betesvall?

eller
Mer innehåll nedan
/1004363/HBSynonymerMobilMid
Fortsätt scrolla

betesvall är sammansatt av

/1004363/HBSynonymerMobilBot

Är hemlistisk en synonym till cesur?

Hur används ordet betesvall?

  1. Över en natt kan de förstöra en hel betesvall eller potatisodling.
  2. Två tusen stora lass med schaktmassor har han forslat bort från åkern och lagt på en mager betesvall som nu blivit bördig odlingsmark.
  3. I betesvall betraktas den som ogräs, och bekämpas genom ryckning.
  4. Foder, alltså slåtter-och betesvall, är det som odlas mest på de ekologiska åkrarna.
  5. I ansökan nämner mannen som orsak att stora mängder spillning ansamlas och förorenar betesvall och angränsande slåttervallar.
  6. Många gånger en anlagd betesvall, men kan lika gärna försiggå i skog under torra somrar.
  7. tun ' inhägnad ; gårdsplats') eller gårdstun är ett fornnordiskt ord för gårdsplan, gräsmatta eller inhägnad betesvall.
  8. De syftade i första hand till att höja markens produktivitet som åker eller ständig slåtter-och betesvall.
  9. Området där parken idag ligger användes dessförinnan som humlegård, betesvall och lertäkt och gick då under namnet Tegelhagen.
  10. – Slåtter-och betesvall, det vill säga foder, är den stora grödan på ekologisk åkermark, säger Ulf Svensson, statistiker på Jordbruksverket, till Nyhetsbyrån Siren.
  11. Några andra naturtyper inom området är myrmarker inklusive betad strandäng, som består av 2,3 hektar, åkermark, träda och betesvall består av 109,5 hektar, övrigt 25,8 och vatten består av 380 hektar.
  12. Sundsvalls stad skapades från ingenting ; den anlades vid tiden för dess grundande år 1621 på tidigare obebyggd betesvall tillhörande byarna Sund (därav namnet Sunds vall), Köpstaden och Åkersvik, kända från 1571.
  13. Den ekologiska odlingen inriktas huvudsakligen på slåtter-och betesvall (58 procent av den totala arealen) och spannmålsodling (27 procent av den totala arealen) eftersom det är lätt att bedriva mjölk-och köttproduktion enligt det ekologiska regelverket.
  14. På Trossnäs gård i Karlstad skiner solen när Charlotte Jensen stegar över betesvallen och ropar på korna.
  15. Därför är timotej mindre lämpligt på betesvallar.
  16. Åkermarkerna utgörs främst av slåtter-och/eller betesvallar.
  17. Åkermarkerna hörde till Lissma gård och utgörs idag främst av slåtter-och/eller betesvallar.
  18. Man vill plantera nya träd och buskar vid åkrar och betesvallar, renovera Tinnerö herrgård och anlägga våtmarker.
  19. Redan långt dessförinnan hade det förstås spelats " byafotboll" på ängar och betesvallar i de två grannsocknarna.
  20. Miljöersättning för betesmark utgår med olika belopp per hektar och antalet djur, beroende på stödområde och markslag: slåtter-eller frövallar med efterbete, betesvallar på åkermark, slåtterängar med efterbete och permanenta betesmarker som inte är lämpliga att plöja samt speciella typer som skogsbete, alvarbete, fäbodbete och mosaikbete.
  21. Han tittar ut över betesvallarna som är fullständigt överbelamrade med tovor som bökats upp.

Mina sökningar

Rensa mina sökord

Dagens namnsdag

 • Malena
  Kortform av det hebreiska namnet Magdalena som betyder kvinna från Magdalena. Magdalena var en by i Palestina.
 • Malin
  Svensk variant av det hebreiska namnet Magdalena som betyder kvinna från Magdalena. Magdalena var en by i Palestina.
Besläktade namn: Malene

Mest sökta

föregående vecka

Hur böjs betesvall?

substantiv
singular plural
obestämd form bestämd form obestämd form bestämd form
nominativ en betesvall betesvallen betesvallar betesvallarna
genitiv en betesvalls betesvallens betesvallars betesvallarnas
Syns inte alla böjningar? Svep med fingret över tabellen.
/1004363/HBSynonymerMPU1
/1004363/HBSynonymerMPU2