/1004363/HBSynonymerPanorama
/1004363/HBSynonymerMobilTop
Mer innehåll nedan
/1004363/HBSynonymerMobilMid
Fortsätt scrolla
/1004363/HBSynonymerMobilBot

Är överrock en synonym till aba?

Hur används ordet bibeltext?

  1. Eftersom en barnbibel för många inte bara är den första utan den enda gång de möter en bibeltext har den förstås en enorm påverkan på människors uppfattning om kristendomen.
  2. Men en bibeltext kan också uttrycka flera teologiska världar.
  3. Detta mönster återfinns också i bibeltext och teologiska läror om Gud och människan.
  4. Jag menar också att det är nödvändigt att kritiskt tolka bibeltext i relation till kallelse och kön.
  5. Förhållandet mellan läsare och bibeltext uppfattas som en rörelse i spänningen mellan närhet till texten och kritisk distans.
  6. Vid undersökningstillfället anknyter både bibeltext och söndagens tema till samhället.
  7. Hitta det läkande i en bibeltext och förmedla den.
  8. Den bibeltext som är föreslagen för nyårsdagen är en av Bibelns vackraste.
  9. Varje dag inleddes med två timmars meditation över en bibeltext och kommunion.
  10. Därefter läser ikonografen en bibeltext knuten till ikonen som ska skrivas.
  11. De flesta av hans verk är kyrkliga vokalverk med latinsk bibeltext.
  12. Källan syns vara en med glossor och förklaringar försedd latinsk bibeltext.
  13. Uppström vann ryktbarhet i Europa genom sina forskningar rörande Wulfilas gotiska bibeltext.
  14. Psalmen är i Hjärtesånger från 1895 knuten till bibeltext ur Hvilka äro dessa?
  15. De talar utifrån samma bibeltext eller tema som prästen skulle ha gjort men har samtidigt ett annat perspektiv.
  16. Bibelsyn är en övergripande beteckning på det som kan förklara att en bibeltext uppfattas olika av olika människor.
  17. Det är även ett välkänt faktum att en bibeltext i en viss livssituation kan tala särskilt starkt just då.
  18. Han står som kompositör av de flesta Taizésånger, sånger som oftast grundar sig på en kortare bibeltext eller annan fras.
  19. De kyrkliga textilier, som hon själv formgav, utvecklades med åren till en allt större enkelhet med broderad bibeltext eller enkla ornament.
  20. Han finns som tonsättare representerad i den svenska psalmboken med nr 311 med text av Anders Frostenson och 687 med bibeltext.
  21. De kyrkliga textilier som hon själv formgav utvecklades med åren till en allt större enkelhet med broderad bibeltext eller enkla ornament.
  22. Sällt det folk som jubelklangen förstår är en kör med text av Albert Laurell (signaturen " Alstav") som bygger på en bibeltext från.
  23. Domprosten i Västerås, doktor Johan Michael Fant, höll en likpredikan över Esaiae 57, vers 2, den bibeltext som hade skrivits på kistan.
  24. Exempelvis den medeltida bibeltolkningsmetoden quadriga lärde ut att varje bibeltext hade fyra skilda meningar, som inte behövde ha mycket med varandra att göra.
  25. Texten baseras på en bibeltext, Lukas 13:29, " Och människor skall komma från öster och väster och från norr och söder och ligga tillbords i Guds rike".
  26. I huvudsak finns inga uppgifter om upphovsmän förrän mot slutet av boken då signaturer förekommer sporadiskt, men så gott som varje enskild vers i sångerna hänförs till en angiven bibeltext.
  27. De enkla kyrkbänkarna har en fortlöpande bibeltext på gavlarna som enda dekor, Den fortlöpande bibeltexten på kyrkbänkarnas gavlar lyder:Lofva Herren min själ och allt det i mig är, Lofva hans heliga namn, Lofva Herren min själ, och förgät icke hvad godt han har gjort.
  28. Psalmen grundar sig på bibeltexten Hos.
  29. Han beslutade sig för att behandla bibeltexten fritt.
  30. Utifrån bibelsynen får uttolkningen av den enskilda bibeltexten sin förklaring.
  31. Hans intention var att följa bibeltexten så nära som möjligt.
  32. Det finns en anknytning mellan bibeltexten och det babyloniska skapelseeposet Enuma elish.
  33. Förklaringen till hur bibeltexten 22-25 år tidigare kan ha citerats av Gustafson saknas.
  34. Homiletiska metodläror och hjälpmedel stödde tiggarordnarnas folkliga predikan, som dock förlorade kontakten med bibeltexten.
  35. Christian II:s nya testamente var den nästa bibeltexten som kom ut i Danmark-Norge.
  36. I den ursprungliga bibeltexten används ordet " cuc" vilket både på hebreiska och arabiska betyder " seglare".
  37. Lilits namn förekommer även i Job 18:15, men den masoretiska bibeltexten anses här vara otydbar.
  38. Psalmen är enkelt uppbyggd med sju fyraradiga och orimmade strofer, som alla knyter nära an till bibeltexten i.
  39. som B-sida, vilken skrevs av Pete Seeger (inspirerad av bibeltexten Predikaren), som 1965 varit en listetta för The Byrds.
  40. Beda gjorde också en översyn av bibelöversättningen Vulgata som kom att bli av betydelse för bibeltexten under den fortsatta medeltiden.
  41. Leningradkodexen eller Codex Leningradensis, är alltjämt den äldsta kompletta handskriften till hela den Hebreiska Bibeln baserad på den Masoretiska bibeltexten.
  42. Filon tolkade Torah allegoriskt och ansåg att bibeltexten hyser sanningar som ger sig till känna först vid noggrann och rationell exeges.
  43. Psalm 151 är en kort psalm som finns med i de allra flesta kopior av Septuaginta, men inte i den Masoretiska bibeltexten.
  44. På grund av bibeltexten finns ordet inlånat i många språk däribland engelska (mammon), danska (mammon), spanska (mammón), polska (mamon) och finska (mammona).
  45. I den masoretiska bibeltexten av Samuelsböckerna står det att hans namn är en referens till det faktum att äran har lämnat Israel.
  46. Under 2013 påbörjades konstprojektet " Till Noomi från Rut", med utgångspunkt från bibeltexten om Rut och hennes svärmor Noomi, som båda blir änkor.
  47. På grund av dess förmåga att " gå på vatten" så kallas den ibland även för jesusödla, vilket refererar till bibeltexten i Matt 14:22-34.

Mina sökningar

Rensa mina sökord

Dagens namnsdag

 • Angelika
  Latinskt namn som betyder änglalik.
 • Angela
  Italienskt namn som betyder ängel. Även en kortform av det latinska namnet Angelika: änglalik.
Besläktade namn: Angelina

Mest sökta

föregående vecka

Hur böjs bibeltext?

substantiv
singular plural
obestämd form bestämd form obestämd form bestämd form
nominativ en bibeltext bibeltexten bibeltexter bibeltexterna
genitiv en bibeltexts bibeltextens bibeltexters bibeltexternas
Syns inte alla böjningar? Svep med fingret över tabellen.
/1004363/HBSynonymerMPU1
/1004363/HBSynonymerMPU2