/1004363/HBSynonymerPanorama
/1004363/HBSynonymerMobilTop

Synonymer till bibeltrogen

Hur upplevde du uppläsningen av bibeltrogen?

eller
Mer innehåll nedan
/1004363/HBSynonymerMobilMid
Fortsätt scrolla

bibeltrogen är sammansatt av

/1004363/HBSynonymerMobilBot

Är glamma en synonym till väsnas?

Hur används ordet bibeltrogen?

  1. Men i dess friande dom sägs att det är tillåtet att i en bibeltrogen förkunnelse tolka Bibeln med egna ord så länge framställningen anknyter till dess budskap.
  2. Rörelsen är strikt konservativ och bibeltrogen.
  3. Pingströrelsens bibelsyn kan karaktäriseras som traditionellt bibeltrogen.
  4. Denna väckelse betonade luthersk, bibeltrogen lära och den lutherska bekännelsen.
  5. Hans teorier om jordytans förändring var banbrytande, även om han var bibeltrogen.
  6. I puritanismen sammanfördes en bibeltrogen, asketisk kristendom med en sträng, världstillvänd moralfilosofi.
  7. Lagerkvist kommer från en sträng bibeltrogen familj och som barn bad han intensivt till Gud.
  8. Bibeltrohet, att vara bibeltrogen, är ett generellt begrepp för kristen fundamentalism, i ordets ursprungliga bemärkelse.
  9. SEA står bakom Lausannedeklarationen, vilken bland annat förespråkar en bibeltrogen, mer konservativ, bibelsyn, i motsats till en liberal sådan.
  10. Framställningen är traditionell i en knapp och klar form, där han sökte vara bibeltrogen " icke av pliktens bud utan av övertygelse".
  11. Hammar, som företrädde en ortodox och strängt bibeltrogen lutherdom, verkade även inom Evangeliska fosterlandsstiftelsen och redigerade 1886-93 dess tidning, Budbäraren.
  12. En rätt till bibeltrogen förkunnelse får anses innefatta en möjlighet att med egna ord tolka bibeln så länge framställningen anknyter till bibelns budskap, skriver hovrätten vidare.
  13. Dessutom karaktäriseras rörelsen av bejakande av apostoliskt ledarskap, lovsång, evangelikal eller bibeltrogen (konservativ) bibelsyn, en baptistisk dopsyn samt betoning av personlig omvändelse.
  14. Idag kallar ofta pingströrelsens kritiker rörelsen för fundamentalistisk (i ordets moderna betydelse) i debatten, men rörelsens företrädare betraktar sig snarast som bibeltrogen.
  15. Trosrörelsen kombinerar detta med en evangelikal och bibeltrogen (av kritiker kallad fundamentalistisk) bibelsyn, en baptistisk dopsyn och ett bejakande av apostoliskt ledarskap.
  16. Som bibeltrogen vill man rätta sitt liv efter Guds ord och inte kompromissa med tron och anpassa sig till det övriga samhällets rådande värderingar och tankeströmningar.
  17. Samfundet Erevna för nytestamentlig forskning stiftades den 1 september 1943 i syfte att befordra bibeltrogen forskning och att förhjälpa sina medlemmar till ett fördjupat inträngande i den Heliga Skrift.
  18. I USA och Sverige är det, bland de riktningar som har sitt ursprung i den fundamentalistiska rörelsen, numera allt vanligare att använda ordet evangelikal och bibeltrogen i stället för fundamentalistisk som självbeskrivning.
  19. Fundamentalism var ursprungligen beteckningen på den bibelfundamentalistiska rörelsen ; en amerikansk bibeltrogen kristen kalvinistisk rörelse, ofta associerad med den evangelikala rörelsen, som var en reaktion mot religiös modernism, liberalteologi, vetenskaplig bibelkritik, evolutionsteorin och annat sekulärt inflytande över det religiösa tänkandet.

Mina sökningar

Rensa mina sökord

Dagens namnsdag

 • Malte
  Danskt namn med oviss betydelse.

Mest sökta

föregående vecka

Hur böjs bibeltrogen?

adjektiv
positiv en bibeltrogen
ett bibeltroget
den|det|de bibeltrogna
Syns inte alla böjningar? Svep med fingret över tabellen.
/1004363/HBSynonymerMPU1
/1004363/HBSynonymerMPU2