/1004363/HBSynonymerPanorama
/1004363/HBSynonymerMobilTop

Synonymer till bilda var

Mer innehåll nedan
/1004363/HBSynonymerMobilMid
Fortsätt scrolla
/1004363/HBSynonymerMobilBot

Är överrock en synonym till aba?

Hur används ordet bilda var?

  1. Redan 1868 delades dock kommunen så att båda församlingarna kom att bilda var sin kommun, Brunneby landskommun och Klockrike landskommun.
  2. För att uppnå monofyletiska grupper kan man i exemplet med kräldjuren, låta grupperna sköldpaddor, fjällreptiler, fåglar respektive krokodiler bilda var sin klass och således endast låta " kräldjur" vara ett informell beteckning.
  3. – I princip kan tromber bildas var som helst.
  4. Men kan bildas var som helst över kusten och en bit in över land med rätt förutsättningar.
  5. Sjukdomen innebär att det bildas var i muskel-och bindväv och ben oftast i munhålan.
  6. De kan bildas var som helst om förhållandena är de rätta, och de förekommer även i Sverige.
  7. Ewa Stenberg, politisk kommentator på Dagens Nyheter, säger att förutsättningen för Alliansen att kunna bildas var att Moderaterna rörde sig mot mitten.
  8. Denna typ av blodproppar kan bildas var som helst i kroppen, även i kroppens inre organ, som tarmar och njurar.
  9. Området kring Råån där Raus socken kom att bildas var från järnålder och fram till staden Helsingborgs framväxt på 1000-talet en centralbygd i nordvästra Skåne, vilket stöds av en rik förekomst av arkeologiska fynd från stenåldern, bronsåldern, järnåldern och vikingatiden.
  10. Efter valet sprack alliansen och de ingående partierna bildade var sin parlamentsgrupp.
  11. Inom området fanns även Jönköpings stad och Gränna stad som 1863 bildade var sin stadskommun.
  12. I området fanns även Östhammars stad och Öregrunds stad som 1863 bildade var sin stadskommun.
  13. Inom området fanns även Kungälvs stad och Marstrands stad som 1863 bildade var sin stadskommun.
  14. Mundaun består av de två byarna Flond och Surcuolm, som fram till 2009 bildade var sin egen kommun.
  15. Bakgrunden till EWL:s bildade var en samling i London i november 1987 med 120 kvinnliga representanter från 85 organisationer med sammanlagt 50 miljoner enskilda medlemmar.
  16. De användas mest till belägringsartilleriets grova (21 -27 cm) mörsare och plockade vid transport isär så, att eldröret, lavetten, släpan och bäddningen bildade var sin fordonslast på omkring 4 000 kg.
  17. Det är en av de minsta kommunerna i såväl kantonen som hela landet, och består av de två byarna Casti och Wergenstein (Vargistagn), som fram till 1923 bildade var sin kommun, samt fäboden Dumagns.
  18. De högkyrkliga organisationer som bildats var dittills endast olika bönegemenskaper.
  19. Sedan Kungariket Förenade Nederländerna bildats var Bryssel omväxlande med Haag säte för hovet och generalstaterna.
  20. Kometkärnan består av två delar som bildats var för sig och sedan krockat, utan att bli kaffeved vid krocken.
  21. Innan The Darkness bildats var han med i flera lokala band som Superfuzz Bigmuff och Q * Sling.
  22. Den första modellen som utvecklades sedan Partner bildats var Partner R11 som var den första direktdrivna svenska motorsågen.
  23. Efter att Bondepartiet bildats var Mellbye 1920 – 21 dess förste ordförande och var 1922 – 30 stortingsman för Hedmark fylke.
  24. När sedan The Clash hade bildats, var det Simonon som kom på namnet, efter att ha läst ordet i en tidning.
  25. 2009, knappt tjugo år efter att bandet bildats, var det dags för en comeback -något som varit helt otänkbart bara ett halvår tidigare.
  26. Men efteråt när Paramore bildats var han även med i skrivandet av några av bandets låtar som " Conspiracy" och " That' s What You Get " trots att han inte var en officiellt medlem i bandet.
  27. Livligt intresserad för lärarnas organisatoriska frågor var Carlson tidigt en verksam deltagare i de så kallade tredingsmötena och sedan Sveriges allmänna folkskollärarförening (SAF) bildats var han en av dem som 1881 bildade Torsburgskretsen av SAF, i vilken han också under många år beklädde ordförandeposten.

Mina sökningar

Rensa mina sökord

Dagens namnsdag

 • Angelika
  Latinskt namn som betyder änglalik.
 • Angela
  Italienskt namn som betyder ängel. Även en kortform av det latinska namnet Angelika: änglalik.
Besläktade namn: Angelina

Mest sökta

föregående vecka
/1004363/HBSynonymerMPU1
/1004363/HBSynonymerMPU2