/1004363/HBSynonymerPanorama
/1004363/HBSynonymerMobilTop

Synonymer till bildrik

Hur upplevde du uppläsningen av bildrik?

eller
Mer innehåll nedan
/1004363/HBSynonymerMobilMid
Fortsätt scrolla

bildrik är sammansatt av

/1004363/HBSynonymerMobilBot

Är glamma en synonym till väsnas?

Hur används ordet bildrik?

  1. Samlingens historia och idéerna kring Modernas omvälvande fotosatsning sammanfattas i en nyutkommen bildrik bok.
  2. Prosan är bildrik och klär det som skildras i en språkdräkt där nyanserna är rätt avpassade.
  3. En faktaspäckad och bildrik halvtimme om vårt svenska Nationalmuseum bjuder SVT på i kväll.
  4. Han skrev boken till sin son för att han inte kunde hitta en barnbok som var tillräckligt rolig eller bildrik.
  5. Texten är poetisk och bildrik och målar till exempel upp hur läpparna och händerna förändrar sin färg.
  6. Stilen spänner från en gåtfull, bildrik lyrik till ett mer direkt och enkelt tilltal, även om de gåtfulla metaforerna dominerar.
  7. Från och med 1944 publicerar nationen också en årsskrift, Landsmannahälsning, som är en bildrik verksamhetsberättelse där alla typer av aktiviteter dokumenteras.
  8. Han har en mycket målande och bildrik stil, och skildrar gärna helheten av ett förlopp genom att lyfta fram enstaka detaljer.
  9. Som lyriker han tolkar sin intensiva kärlek till sin ukrainska hembygd och dess sceneri och folklynne i en glänsande och bildrik poetisk form.
  10. Vi har bedrivit ett långsiktigt arbete för att utveckla en web som satsar på att vara väldigt lokal och bildrik, och att mer och mer bjuda in tittare och läsare att delta.
  11. Han infördes i litteraturen av Geibel och tillhörde dennes krets ; " stora" historiska ämnen lockade honom i synnerhet, och hans poesi har genomgående en dyster prägel, diktionen är bildrik, men något tung.
  12. Bildframställningen är ur sagan om Sigurd Fafnesbane och stenen har varit en av landets bildrikaste runstenar.
  13. Arbetaren satsade mycket på initierade och bildrika utrikesreportage.
  14. Vi lever i den mest bildrika tidsåldern i människans historia.
  15. Det som Kandre uppmärksammades för var hennes suggestiva och bildrika språk.
  16. I hans dikter, ofta yppigt bildrika, förenas djuppsykologiska inslag med en odogmatiskt socialistisk humanism.
  17. Augustpriset för årets fackbok går till Paul Duncan och Bengt Wanselius för det bildrika praktverket Regi Bergman, om den store svenske regissören.
  18. Söder därom påträffade han en han en väldig vattenström, som indianerna på sitt bildrika språk kallade " vattnens fader", Mississippi.
  19. Dikten, som söker närma sig Esaias Tegnérs antitetiska och bildrika maner, blev åtskilliga år senare (1833) föremål för Runebergs nedgörande kritik.
  20. Med sitt polyfona bildrika språk anses den vara en av de mest särpräglade och banbrytande diktsamlingar som givits ut på svenska.
  21. På samma sätt fascinerar Lenz böcker inte så mycket genom sin dramatiska handling som genom sitt innehåll och verkningen av det bildrika språket.
  22. Till detta kom att Wergelands bildrika poesi slog djupa rötter i hans sinne (tydliga spår därav kan ses såväl i hans första poetiska försök och politiska tidningsartiklar som i hans senare poesi).
  23. Den breda publiken, liksom författaren fostrad i pietismen, läste Messias mera som en religiös uppbyggelsebok ; den litterärt bildade greps dessutom av den formella djärvheten, den patetiska tonen och den bildrika, om än föga konkreta tonen.
  24. Efter flera år av motigt arbete på att hitta sin egen lyriska orientering och samtidigt försöka leva på sitt skrivande och sin kritiska verksamhet kom Lindegren till ett genombrott 1939-40 ; hans dikter blev mer förtätat bildrika än någonsin och samtidigt mer rytmiskt säkra.
  25. Ekelöf ansåg att Sirensång överträffade Nattens broar men reserverade sig för Lundkvists bildrika språk: " Visserligen finns i Sirensång en alltför stor tilltro till den associativa bildens förmåga att vara en förmedlare av det poetiskt väsentliga – många av bokens drömgobelänger slå väl an genom sin blotta färggrannhet men lämnar en efteråt oberörd och en smula undrande.

Mina sökningar

Rensa mina sökord

Dagens namnsdag

 • Sune
  Svenskt namn som betyder son.
Besläktade namn: Sonny, Sone

Mest sökta

föregående vecka

Hur böjs bildrik?

adjektiv
positiv en bildrik
ett bildrikt
den|det|de bildrika
komparativ en|ett|den|det|de bildrikare
superlativ är bildrikast
den|det|de bildrikaste
Syns inte alla böjningar? Svep med fingret över tabellen.
/1004363/HBSynonymerMPU1
/1004363/HBSynonymerMPU2