/1004363/HBSynonymerPanorama
/1004363/HBSynonymerMobilTop

Synonymer till biltog

Hur upplevde du uppläsningen av biltog?

eller
Mer innehåll nedan
/1004363/HBSynonymerMobilMid
Fortsätt scrolla

Liknande ord till biltog

biltog i sammansättningar

/1004363/HBSynonymerMobilBot

Är överrock en synonym till aba?

Hur används ordet biltog?

  1. Den som var fredlös i hela riket var " biltog".
  2. Kung Magnus förklarade därför Folke för biltog och hans egendom förverkades.
  3. Enligt artikel 2 skulle den som dräpte eller sårade någon i kyrkan dömas biltog i hela riket.
  4. Sonen Anders Planting-Bergloo var fänrik vid svenska livgardet, men flydde landet och förklarades biltog efter en duell.
  5. Denne blev förklarad ärelös och biltog, men Boije själv dömdes för " ohöviskt skrivsätt" till ett års fängelse på Vaxholm.
  6. Han mister all sin egendom ovan jord och döms ’ ’ biltog ’ ’ (fredlös) över hela riket, vilket innebär att han saklöst kan dödas av vem som helst om han påträffas inom rikets gränser.
  7. Vid ett brottmål 1369 på mordet på Sigge i Medalby dömdes en bror fredlös för dråp, och en annan bror biltog för att han med sin hämnd brutit förlikning och därmed brutit mot edsöret.
  8. Det finns också flera bevarade exempel på när biltogamål gjorts upp med böter, så 1373 när riddaren Vicke van Vitzen kvitterade en biltog mans böter sedan denne begått biltogabrott mot en man Gumme och medverkat i att bränna upp Vimmerby.
  9. I Sveriges brottmålslagstiftning har inte på mycket länge förekommit någon straffart motsvarande den borgerliga döden, men i Sveriges äldre lagar finns något liknande, nämligen det för vissa svårare förbrytelser, särskilt de så kallade edsöresbrotten, bestämda stadgandet att den brottslige skulle " biltog läggas och dömas fridlös över allt riket".
  10. Den biltoge fick inte ta arv, inte genom testamente motta eller bortge egendom och inte vittna.
  11. Den biltoge skulle dessutom betala böter till målsäganden och kungen, och han förlorade alla sina egendomar och sin arvsrätt.
  12. Den biltoge hade fri lejd ut ur trakten, så att denne skulle undkomma den första hämnden och inte omedelbart bli ihjälslagen.
  13. Genom bergsfriden kunde den biltoge få asyl i bergslagerna mot att denne enligt bergsprivilegierna hade arbetsplikt vid bergsbruket (dock hade biltoga täkterätt).
  14. Den biltoge var ställd utom samhällets skydd och kunde således sägas vara borgerligen död, om också, till följd av de olika tids-och samhällsförhållandena, de bägge straffen i mycket skilde sig från varandra.
  15. Biltogheten som straff fanns dock kvar i 1734 års lag, som stadgade att den biltoge och dennes barn som avlats under biltogheten förverkat arvsrätten till släktingars förmån, men att om han fått frid återfått arvsrätten.
  16. Ytterligare ett uttryck för regale var bergsfriden, att monarken kollektivt beviljade de biltoga nåd i berglagen i ersättning mot livstids arbetsplikt vid bergsverket ; i privilegiebreven fastslås att ingen fick förvägra den biltoge fristad i bergslaget eller dennes täkterätt.
  17. I Bergslagen hade biltoga och fredlösa täkterätt mot dagsverke i bergsbruket.
  18. Enligt Magnus Erikssons landslag kunde endast myndiga män dömas biltoga, och inte kvinnor eller barn.
  19. Västerbergslagen fick sina bergsprivilegier år 1340, då asyl gavs åt alla biltoga utom mördare och förrädare.
  20. Fram till 1964 förekom straffarbete i Sverige och till omkring 1800 kunde brottslingar bli fredlösa eller biltoga.
  21. I annat fall bestod biltogheten tills målsäganden bett om hans frid inför kungen, vars nåd följaktligen inte var ovillkorlig beträffande biltoga.
  22. Genom bergsfriden kunde den biltoge få asyl i bergslagerna mot att denne enligt bergsprivilegierna hade arbetsplikt vid bergsbruket (dock hade biltoga täkterätt).
  23. Den som inte kunde betala piskades och sändes till Bergslagen på straffarbete under begränsad tid (jämför bergsfriden som var livstids arbete för biltoga).
  24. År 1376 dömde till exempel Bo Jonsson (Grip) 14 män biltoga för att de brutit husfriden hos en bonde och slagit denne, hans hustru och tjänare blodiga.
  25. Den innebar att både manliga och kvinnliga biltoga och andra fredlösa frivilligt kunde få sina straff omvandlade till att livet ut arbeta vid någon av gruvorna, som en asyl.
  26. Ytterligare ett uttryck för regale var bergsfriden, att monarken kollektivt beviljade de biltoga nåd i berglagen i ersättning mot livstids arbetsplikt vid bergsverket ; i privilegiebreven fastslås att ingen fick förvägra den biltoge fristad i bergslaget eller dennes täkterätt.

biltog i ordbok från 1870

 • Betydelse: Kallas den, som till straff för någon svår förbrytelse blifvit ställd utom lagens och samhällets beskydd.

Historik för biltog

 • biltog, fornsvenska biltogher, biltogha, äldst: fredlös, sedan: landsförvist, landsflyktig; uppvisat blott i sv.; med många tolkningsförslag, t. ex. till fornisländska o. fornnorska bil, tidrymd, o. *tugher, till gotiska tiuhan, draga (se tåg 2, 3), alltså: som drager ut på en viss begränsad tid, se Pipping Minnes-skr. af Filol. samf. i Gbg s. 106 (1910) o. där citerad litt; jämför härtill även Lindroth IF Anz. 29: 44, Ekholm SNF VII. 2: 100. Dock alltjämt dunkelt.

Mina sökningar

Rensa mina sökord

Dagens namnsdag

 • Angelika
  Latinskt namn som betyder änglalik.
 • Angela
  Italienskt namn som betyder ängel. Även en kortform av det latinska namnet Angelika: änglalik.
Besläktade namn: Angelina

Mest sökta

föregående vecka

Hur böjs biltog?

adjektiv
positiv en biltog
ett biltogt
den|det|de biltoga
Syns inte alla böjningar? Svep med fingret över tabellen.
/1004363/HBSynonymerMPU1
/1004363/HBSynonymerMPU2