Mer innehåll nedan
Fortsätt scrolla

Hur används ordet bland andra?

   1. Göteborg ligger inte bara lägst bland de tre storstadskommunerna när det gäller lärartäthet, utan finns även med bland de tio kommuner i landet som har lägst antal lärare per hundra elever, tillsammans med bland andra Uppsala, Haninge och Sollentuna.
   1. Bland de orter som bytt från att vara inflyttnings- till utflyttningskommun återfinns bland andra Falkenberg.
   1. Men bland dem som planerar bussresor till Salem finns bland andra Anti-fascistisk aktion från Danmark som i andra sammanhang visat sig benägna att ta till våld.
   1. Det amerikanska energidepartementet har hittills bara lyckats samla in 2,6 ton anrikat uran, medan 15 ton fortfarande är på drift bland en rad andra länder, skriver den israeliska tidningen Haaretz i sin nätupplaga, bland andra Iran, Pakistan, Sydafrika, Frankrike, Storbritannien, Belgien och Nederländerna.
   1. Andra västsvenska kommuner, bland andra Halmstad, Alingsås, Lerum och Uddevalla har också undersökt i vilken omfattning bötning förekommer bland ungdomar i deras kommuner.

Mina sökningar

Dagens namnsdag

Tryggve

Nordiskt namn som betyder trygg eller trogen..